Helaas heeft de KNVvL moeten besluiten haar medewerking voor het organiseren van een Drone Racewedstrijd tijdens de Zeeuwse Vliegdagen op 10 en 11 augustus 2019 op te zeggen. Dat heeft tot gevolg dat de geplande RC Drone Race in Zeeland wedstrijd daar niet gehouden wordt. De eisen die de organisatoren gaandeweg stelden aan de faciliterende KNVvL waren eenzijdig van aard en sterk in het nadeel van de KNVvL.

Beëindiging samenwerking

Als landelijk overkoepelend orgaan voor de lichte (recreatieve) luchtvaart, die afspraken met het ministerie maakt en in die zin voorwaarde scheppend is voor vliegevenementen, heeft de KNVvL geen andere keuze dan te stoppen met de samenwerking met de organisatie van het NK Drone Racing in Zeeland.

Ontheffing ingetrokken

Tijdens het groots opgezette vliegevenement op vliegveld Midden Zeeland, waarbij meer dan 20.000 bezoekers worden verwacht, worden allerhande vliegactiviteiten vertoond. De organisatoren hadden gepland ook een NK Drone Racewedstrijd te houden. Voor deze wedstrijd is een speciale ontheffing in de Luchtvaartwet vereist, die door medewerking van de KNVvL is aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze ontheffing heeft de KNVvL nu bij het ILT in laten trekken voor de wedstrijd in Zeeland.

Alternatief programma Zeeuwse Vliegdagen

De KNVvL heeft verschillende alternatieven voorgesteld en besproken, zoals bijvoorbeeld een dronedemo, maar helaas heeft dat nog niet tot een verantwoord en samen gedragen resultaat geleid. Tevens heeft de KNVvL een scenario geschetst om te gaan vliegen zonder FPV-bril. Op deze manier is er geen extra ontheffing nodig, maar valt het dronevliegen ‘gewoon’ onder de bestaande wettelijke regeling Modelvliegen en kan er toch een drone-event plaatsvinden tijdens de Zeeuwse Vliegdagen. Over de alternatieve invulling van het programma volgt nog nader bericht.

Programma NK Drone Racen 2019

De volgende geplande wedstrijden om het Nationaal Kampioenschap Droneracen gaan gewoon door en vinden plaats op:
- 24 augustus in Vught bij de Vughtse Modelvliegclub The Hawks
- 21 september in Valkenburg (ZH) op de Unmanned Valley
- 5 oktober in Assen op het TT-Circuit
Meer informatie is te vinden op deze pagina.

Contact

Voor verdere vragen of informatie kunt u contact opnemen met Frits Müller, secretaris van de KNVvL Afdeling Modelvliegsport. Frits is te bereiken via e-mail: secretaris.modelvliegsport@knvvl.nl.