Van dinsdag 14 tot en met donderdag 16 mei 2024 en van dinsdag 21 tot en met donderdag 23 mei 2024 wordt de oefening DHC ‘24 gehouden.

DHC ‘24 is een vervangende oefening voor de NATO oefening Swift Response. Op de genoemde data en tijdstippen gaan een tweetal AH64E’s vanuit een FARP locatie tactische missies uitvoeren in de Achterhoek. Deze ontheffing is nodig, zodat kan worden geoefend met het tactisch verplaatsen op lage hoogten, met als doel operationeel gereed te zijn voor toekomstig optreden. Om de oefening mogelijk te maken is aan de gezagvoerders van de militaire helikopters op grond van artikel 19, derde lid, van het Besluit luchtverkeer 2014 ontheffing verleend van het verbod, genoemd in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012 om een VFR-vlucht uit te voeren beneden de minimum VFR-vlieghoogte.
De ontheffing van de minimum VFR-vlieghoogte geldt alleen voor die delen van de vlucht die voor het doel van de vlucht, dus in het kader van de uitvoering van de oefening, noodzakelijk zijn.

Hieronder kun je de volledige beschikking doorlezen.