Beschermheren/-vrouwen

H.K.H. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van de KNVvL.

Z.K.H. Prins Bernhard was tot zijn dood (overleden op 1 december 2004) beschermheer en erevoorzitter van de KNVvL. Hij volgde hiermee Z.K.H. Prins Hendrik op, die in zijn tijd ook beschermheer van de KNVvL was.

Ereleden

De ledenraad kan een persoon tot erelid benoemen wegens bijzondere verdiensten met betrekking tot één of meer der doelstellingen van de KNVvL.

Wij zijn dan ook trots dat onderstaande mensen het erelidmaatschap hebben geaccepteerd.

H.K.H. Prinses Juliana

Z.Ex. Generaal b.d. C.J. Snijders

C.J. Snijders (© NIMH)
C.J. Snijders (© NIMH)

Nini Boesman
Nini Boesman (overleden op 3 juni 2009) werd geëerd vanwege haar pioniersrol in de wereld van de ballonvaart; zij voer over de Alpen, de Noordpool en de Atlantische Oceaan.

Lees meer over Nini Boesman op Passionate Nomads.

Godfried Bomans, Nini Boesman en Dries van Geluk.
Godfried Bomans, Nini Boesman en Dries van Geluk.

René de Monchy
René de Monchy (overleden 31 augustus 2011) is medegrondlegger van de Rotterdamse Aëroclub, van waaruit veel activiteiten in de civiele luchtvaart zijn begonnen. René was zeer actief binnen de KNVvL en binnen de Fédération Aeronautique Internationale (FAI). Hij wordt gezien als één van de stuwende krachten achter de internationale luchtsport. Van de FAI ontving de heer de Monchy de hoogste onderscheiding.

René de Monchy
René de Monchy

Ir. Dirk Lucas Asjes
De heer Ir. D.L. Asjes was voorzitter van de KNVvL in de zestiger jaren. Hij was oorlogsvlieger in Nederlands Indië en tevens drager van de Militaire Willemsorde.

Lees meer over Dirk Lucas Asjes op Wikipedia.

D.L. Asjes (© NIMH)
D.L. Asjes (© NIMH)

Ir. C.W.A. (Wim) Oyens
De heer Ir. C.W.A. Oyens (overleden 6 april 2000) heeft de zweefvliegsport in Nederland op de kaart gezet. Hij ontwierp de beroemde Pander-zweefvliegtuigen. Deze vliegtuigen van Nederlandse origine hebben veel betekend voor de Nederlandse luchtsport.

C.W.A. Oyens (© NIMH)
C.W.A. Oyens (© NIMH)

André Kuipers
Astronaut André Kuipers heeft op maandag 17 december 2012 het erelidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart ontvangen. In de sfeervolle zaal van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium in Amsterdam benadrukte KNVvL voorzitter Frits Brink de buitengewone bijdrage die André Kuipers op wetenschappelijk gebied levert aan de lucht- en ruimtevaart en de belangstelling die hij heeft gecreëerd bij jonge mensen in Nederland. Ook na de uitreiking nam hij volop de tijd om alle vragen van onze juniorleden te beantwoorden. Een indrukwekkende presentatie over zijn 204 dagen in de ruimte, met als speciale toehoorders Martin Schröder (oprichter Martinair) en Sergio Orlandini (voormalig president-directeur KLM), maakte de avond compleet. Met de benoeming van André Kuipers tot erelid ziet de KNVvL een geweldige stimulans voor met name de jeugd ten einde de lucht- en ruimtevaart als motor voor de industriële ontwikkelingen in ons land te erkennen.

Lees meer over André Kuipers op zijn eigen website andrekuipers.com.

André Kuipers
André Kuipers

Martin Schröder

Links Maarten Haverkamp. Rechts Martin Schroder
Links Maarten Haverkamp. Rechts Martin Schroder