KNVvL - De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart is een vereniging opgericht op 19 oktober 1907.

Algemene Vergadering - De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. In de Ledenraad zitten afgevaardigden van alle afdelingen van luchtsporten en luchtvaartliefhebbers.

Hoofdbestuur - Het Hoofdbestuur bestuurt de KNVvL en wordt daarin bijgestaan door de Raad van Advies, verscheidende commissies en de afdelingsbesturen.

Afdelingen - De afdelingen zijn geen rechtspersoon, maar kennen wel ieder hun eigen bestuur en commissies.

Verenigingen - De KNVvL kent aangesloten verenigingen. Aangesloten verenigingen worden erkend en vallen onder de afdelingen.

Leden - Het lidmaatschap van de KNVvL is individueel of via een club (Modelvliegsport) en persoonsgebonden. Leden kunnen zich aanmelden bij de KNVvL en worden per discipline ingedeeld bij een afdeling.

Structuur