Veiligheidsbeleidsverklaring van de KNVvL

De KNVvL streeft ernaar dat haar leden hun luchtvaartactiviteiten zo veilig mogelijk laten verlopen. Dat wil zeggen dat zij gebruikmaken van luchtwaardige luchtvaartuigen, bestuurd door competente bemanning na een zo goed mogelijke vluchtvoorbereiding. Verder zullen zij alle op hun van toepassing zijnde regelgeving naleven en de risico´s die inherent zijn aan het deelnemen aan luchtvaartactiviteiten zo veel mogelijk inperken.

Het streven is dan ook geen ongelukken en daarom stimuleren wij:

  • Het vergroten van de kennis over veilig opereren bij de leden en organisaties van KNVvL.
  • Het stimuleren van een omgeving en een cultuur waarbij veiligheid voorop staat en een tweede natuur is.
  • Introduceren van een veiligheidsmanagement systeem. Dit houdt in dat de leden en organisaties van KNVVL zich systematisch en voortdurend verbeteren op het gebied van de veiligheid.

Veiligheidsmanagementsysteem

De KNVvL maakt gebruik van een Veiligheidsmanagementsysteem. Om implementatie te begeleiden heeft KNVVL een Veiligheidsmanager aangesteld die afdelingen faciliteert bij de opzet van een SMS. Ook afdelingen en de daaronder liggende verenigingen hebben veiligheidsmanagers die implementatie voor afdeling of vereniging begeleiden.

Safety Culture

Een belangrijk onderdeel van een veiligheidsmanagement systeem is het hebben van de juiste cultuur binnen onze vereniging. KNVVL werkt aan een cultuur waarbij het leren van (bijna) voorvallen centraal staat en het erkennen van onjuiste handelingen gezien wordt als een kans om te leren en als mogelijkheid om de veiligheid van onze luchtvaartactiviteiten te vergroten. Bij het onderzoeken van voorvallen staat dan ook het identificeren van de oorzaak van het voorval centraal en niet het individu, zodat onze leden iets aan deze oorzaak kunnen doen en hetzelfde voorval niet nog eens zal gebeuren.

Just Culture, een rechtvaardige cultuur, een NIET meteen straffen cultuur

De schuldvraag is daarom niet aan de orde, tenzij er sprake is van nalatig en roekeloos en/of verwijtbaar gedrag. Ongewenste gedrag wordt niet getolereerd.

Om te kunnen leren van voorvallen is het nodig en verplicht dat onze leden voorvallen aan ons rapporteren. Ook vragen wij onze leden geïdentificeerde gevaren en risico’s te rapporteren. Dat is in ons gezamenlijk belang. KNVVL verlangt dan ook om uitdrukkelijke medewerking van al haar leden!

KNVvL garandeert daarbij binnen het wettelijk kader de anonimiteit van de melder.

Resultaten van de werking van veiligheidsmanagement zoals gemelde voorvallen, analyse en genomen maatregelen, cijfers van veiligheid, zullen intern worden bekend gemaakt om op die manier de veiligheid te verhogen. Samengevat en anoniem zullen de bevindingen ook voor externe beschikbaar zijn.