De Luchtvaart Medische Commissie onderhoudt een internationaal netwerk. Met elkaar zorg je ervoor dat beoefenaars van de luchtsport kennis hebben van de regelgeving. Ook geeft de commissie gefundeerde adviezen op het gebied van luchtvaartgeneeskunde.

De commissie werkt als een team en leert daardoor ook van elkaar.

De leden zorgen ervoor dat luchtsporten veilig kunnen worden beoefend.

Help jij mee?

Wat houdt de (vrijwillige) functie in?

 • Namens de commissie geef je het KNVvL hoofdbestuur en het bondsbureau (on)gevraagd advies op het gebied van luchtvaartgeneeskunde.
 • Ten aanzien van de medische eisen die aan beoefenaren van de luchtsport worden gesteld, adviseert de commissie de KNVvL bij het indienen van amendementen om de regelgeving aan te passen, zowel landelijk als op Europees niveau (EASA).
 • De commissie adviseert en ondersteunt individuele vliegers die gezondheidsproblemen hebben en die van invloed kunnen zijn op hun functioneren als bestuurder van een luchtvaartuig, of problemen ervaren met hun vlieg-medische keuringen.
 • Je adviseert (club)besturen en instructeurs m.b.t. luchtvaartgeneeskunde.
 • Je hebt regelmatig contact met keuringsartsen die voor de KNVvL keuringen verrichten.
 • De commissie schoolt beoefenaren van luchtsporten d.m.v. publicaties en voordrachten op luchtvaartgeneeskundig gebied. Zo wordt de vliegveiligheid bevordert.

Onze wensen

 • Je hebt een grote affiniteit met een luchtsport(en), of je bent zelf een beoefenaar.
 • Je hebt kennis van (luchtvaart)geneeskunde.
 • Je hebt kennis van de regelgeving rond de keuringseisen.

Bovenstaande wensen zijn geen voorwaarde om lid te worden van de Luchtvaart Medische Commissie. Je bent als lid van de commissie wel bereidt om je verder te scholen. Ook zullen leden zich uitgebreid in de regelgeving moeten verdiepen om gefundeerde adviezen te kunnen geven.

Wij bieden jou...

 • de commissie werkt als team en leert daardoor ook van elkaar.
 • een afwisselende vrijwilligersfunctie in een sportief werkveld.
 • gemaakte onkosten kunnen worden vergoed door de KNVvL.
 • leden van de commissie participeren namens de KNVvL in de medische commissies van de Europese luchtsportorganisaties (EGU, EAS en internationaal in de CIMP van de FAI). Dit is niet alleen van belang om op de hoogte te zijn van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de luchtvaartgeneeskunde, maar ook om door hun bijdrage daaraan vorm te geven.

Wie zijn wij?

Binnen de KNVvL voel je de liefde voor vliegen. We werken samen voor één doel: onze leden laten vliegen. Zo veel, ver en hoog mogelijk, maar wel volgens de regels. Binnen de KNVvL zijn er 15 afdelingen. Sommige afdelingen vliegen zelf, zoals de zweefvliegers en ballonvaarders. Andere afdelingen blijven met beide voeten op de grond. Onze vereniging is een gevarieerd gezelschap met gevarieerde wensen en vragen. Dat is wat ons werk zo leuk maakt en elke dag anders.

De Luchtvaart Medische Commissie vergadert 2-3 keer per jaar op een centrale locatie in het land. Daarnaast verloopt de communicatie vooral via e-mail. Vragen van vliegers, (club)besturen en keuringsartsen komen binnen via de website van de KNVvL, per e-mail of telefoon.

Ben je enthousiast geworden?

Dan komen wij graag in contact met jou. Vertel ons wie je bent en waarom jij het nieuwe lid bent van de Luchtvaart Medische Commissie. Mail je motivatie en je cv naar [email protected].