Toelichting op de contributie

Junior- en seniorleden
Juniorlid ben je tot 1 januari van het jaar waarin je negentien jaar wordt. Seniorlid is men vanaf het jaar waarin de leeftijd van negentien jaar wordt bereikt.

Jaar, halfjaar- en kwartaallidmaatschap

Het jaarlidmaatschap is het standaard lidmaatschap en loopt van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar.

Het halfjaarlidmaatschap is voor diegenen die in de periode van 1 juli tot en met 30 september lid zijn geworden. De jaren hierop volgend is het lidmaatschap steeds voor een heel jaar. Een halfjaar lidmaatschap is de helft van de contributie voor een geheel jaar. Zowel het jaarlidmaatschap en het halfjaarlidmaatschap bestaan uit het totaal van de algemene bijdrage en de afdelingstoeslag.

Een kwartaallidmaatschap is eenmalig mogelijk van 1 oktober, waarbij men wel automatisch lid wordt in het daaropvolgende kalenderjaar. Opzegging voor dat jaar is dan niet meer mogelijk. De kosten voor dit kwartaallidmaatschap bedragen € 12,50 (voor juniorleden 6,25).

Clublidmaatschap

De afdeling Modelvliegsport kent voor een aantal verenigingen het clublidmaatschap. Hierbij vindt de verrekening van het lidmaatschap via de club plaats en ontvang je geen rekening van de KNVvL.

FAI-sportlicentie

Voor het deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden, het afleggen van brevetproeven en het doen van recordpogingen is het vaak nodig in het bezit te zijn van een FAI-sportlicentie. Check dit vooraf bij de organisatie. De licentie is alleen geldig voor de betreffende luchtsport. De sportlicentie wordt jaarlijks verlengd, tenzij je die opzegt voor 1 december.

De licentie kan alleen volgens regels van de FAI worden afgegeven. Voor de KNVvL wil dit zeggen dat een licentie alleen kan worden afgegeven aan mensen die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning, of aan mensen die aantoonbaar meer dan 185 dagen per jaar in Nederland woonachtig zijn. Dit kan worden aangetoond door het opsturen van een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP).

Wil jij een FAI-sportlicentie?
Stuur dan een e-mail met je gegevens naar de ledenservice. De kosten (zie het schema hieronder) worden achteraf in rekening gebracht. Laat je de licentie doorlopen in het volgende kalenderjaar, dan betaal je het bedrag tegelijk met je contributie.

Factuur en ledenpas

Met behulp van de eerder gegeven bedragen kun je op de toegezonden factuur het vermelde bedrag controleren. Indien de gegevens op de factuur niet kloppen neem dan contact op met de ledenservice.
De ledenpas ontvang je op je huisadres. Op dit moment is deze nog niet digitaal beschikbaar.

Contributie aanpassing in 2023

Het KNVvL hoofdbestuur (HB) heeft slechts een beperkte verhoging van 5% voorgesteld om door te voeren voor de algemene contributie. Ondanks de kostenverhogingen waar ook de KNVvL mee wordt geconfronteerd. Zoals als gevolg van de hoge inflatie in 2022, de loonstijging conform CAO in 2023 (+3,8%) en het hanteren van de Consumenten Prijs Index (wat in het Huishoudelijk Reglement is aangegeven in artikel 83.2). Over 3 jaar gezien bedraagt de verhoging slechts 2.7%:

  • 2021 - 0%
  • 2022 - 3.1%
  • 2023 - 5%

Gemiddeld een verhoging van +2.7%.

Het voorstel van het HB is besproken op het penningmeesteroverleg van alle afdelingen op 14 september, in het HB overleg van 17 oktober en het voorzittersoverleg van 20 oktober. Op 24 november 2022 is de contributieverhoging officieel vastgesteld door de KNVvL ledenraad.

*Hieronder vind je de contributiebedragen voor 2023:

*De contributie voor je lidmaatschap bestaat uit één totaalbedrag, namelijk de algemene bijdrage en de afdelingstoeslag. Een sportlicentie is optioneel. Hieronder tref je de tarieven per onderdeel.

Contributie seniorleden 2023

Afdeling Algemene bijdrage Afdelingstoeslag Sportlicentie
Aerobatics € 69,80 € 45,00 € 10,00
Algemene Luchtvaart (ALA) € 22,60 € 21,00
Ballonvaren € 69,80 € 37,80 € 5,00
Ballonvaren piloot € 69,80 € 145,80 € 5,00
Deltavliegen € 69,80 € 25,20 € 5,00
Drones | Onbemand € 47,25 € 55,75
Gemotoriseerd Vliegen € 69,83 € 39,17 € 10,00
Historische Luchtvaart € 69,30
IACE € 22,60 € 15,00
Luchtvaartkennis € 22,60 € 40,50
Luchtvaartwetenschappen € 22,60 € 31,00
Modelvliegsport clublid € 35,20 € 20,00
Modelvliegsport individueel € 47,25 € 41,00
Parachutespringen € 69,85 € 53,00 € 8,00
Paramotorvliegen € 69,85 € 36,00 € 10,00
Paragliding € 69,85 € 27,50 € 9,00
Zweefvliegen € 69,83 € 114,17 € 10,00

Contributie juniorleden 2023

Afdeling Algemene bijdrage Afdelingstoeslag Sportlicentie
Aerobatics € 34,90 € 22,50 € 10,00
Algemene Luchtvaart (ALA) € 11,25 € 10,50
Ballonvaren € 34,90 € 18,90 € 5,00
Ballonvaren piloot € 34,90 €126,90 € 5,00
Deltavliegen € 34,90 € 12,60 € 5,00
Drones € 23,65 € 27,85
Gemotoriseerd Vliegen € 34,90 € 19,60 € 10,00
Historische Luchtvaart € 34,65
IACE € 11,30 € 7,50
Luchtvaartkennis € 11,30 € 20,25
Luchtvaartwetenschappen € 11,30 € 15,50
Modelvliegsport clublid € 17,60 € 10,00
Modelvliegsport individueel € 23,60 € 20,50
Parachutespringen € 34,90 € 40,00 € 8,00
Paramotorvliegen € 34,90 € 15,50 € 10,00
Paragliding € 34,95 € 13,75 € 9,00
Zweefvliegen € 34,91 € 77,34 € 10,00