Toelichting op de contributie

Junior- en seniorleden
Juniorlid ben je tot 1 januari van het jaar waarin je negentien jaar wordt. Seniorlid is men vanaf het jaar waarin de leeftijd van negentien jaar wordt bereikt.

Jaar, halfjaar- en kwartaallidmaatschap

Het jaarlidmaatschap is het standaard lidmaatschap en loopt van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar.

Het halfjaarlidmaatschap is voor diegenen die in de periode van 1 juli tot en met 30 september lid zijn geworden. De jaren hierop volgend is het lidmaatschap steeds voor een heel jaar. Een halfjaar lidmaatschap is de helft van de contributie voor een geheel jaar.

Een kwartaallidmaatschap is éénmalig mogelijk vanaf 1 oktober. Men is dan slechts inschrijfgeld/basiscontributie verschuldigd. Deze bedraagt € 12,50 (voor juniorleden € 6,25). Deze korting is alleen mogelijk als je het jaar daarop ook lid blijft.

Clublidmaatschap

De afdeling Modelvliegsport kent voor een aantal verenigingen het clublidmaatschap. Hierbij vindt de verrekening van het lidmaatschap via de club plaats en ontvang je geen rekening van de KNVvL.

FAI-sportlicentie

Voor het deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden, het afleggen van brevetproeven en het doen van recordpogingen is het vaak nodig in het bezit te zijn van een FAI-sportlicentie. Check dit vooraf bij de organisatie.

De licentie is alleen geldig voor de betreffende luchtsport. De sportlicentie wordt jaarlijks verlengd, tenzij je die opzegt voor 1 december.

De licentie moet volgens regels van de FAI worden afgegeven. Voor de KNVvL wil dit zeggen dat een licentie alleen kan worden afgegeven aan mensen die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning, of aan mensen die vanwege werk/familiaire reden aantoonbaar meer dan 185 dagen per jaar in Nederland verblijven.

Wil jij een FAI-sportlicentie?
Stuur dan een e-mail met je gegevens naar de ledenservice. De kosten (zie het schema hieronder) worden achteraf in rekening gebracht. Laat je de licentie doorlopen in het volgende kalenderjaar, dan betaal je het bedrag tegelijk met je contributie.

Factuur en ledenpas

Met behulp van de eerder gegeven bedragen kun je op de toegezonden factuur het vermelde bedrag controleren. Indien de gegevens op de factuur niet kloppen neem dan contact op met de ledenservice.
De ledenpas ontvang je op je huisadres. Op dit moment is deze nog niet digitaal beschikbaar.

Contributiebedragen 2022

Hieronder vind je de contributiebedragen voor 2022. De tarieven zijn vastgesteld tijdens de ledenraadsvergadering op 24 november 2021.

Contributie seniorleden 2022

Afdeling Algemene bijdrage Afdelingstoeslag Sportlicentie
Aerobatics € 66,50 € 45,00 € 10,00
Algemene Luchtvaart (ALA) € 21,50 € 20,00
Ballonvaren € 66,50 € 37,80 € 5,00
Ballonvaren piloot € 66,50 € 145,80 € 5,00
Deltavliegen € 66,50 € 24,00 € 5,00
Drones € 45,00 € 58,00
Gemotoriseerd Vliegen € 66,50 € 37,00 € 10,00
Historische Luchtvaart € 66,50
IACE € 21,50 € 15,00
Luchtvaartkennis € 21,50 € 40,50
Luchtvaartwetenschappen € 21,50 € 31,00
Modelvliegsport clublid € 33,50 € 20,00 € 0,00
Modelvliegsport individueel € 45,00 € 41,00 € 0,00
Parachutespringen € 66,50 € 53,00 € 8,00
Paramotorvliegen € 66,50 € 36,00 € 10,00
Paragliding € 66,50 € 27,50 € 9,00
Zweefvliegen € 66,50 € 117,50 € 10,00

Contributie juniorleden 2022

Afdeling Algemene bijdrage Afdelingstoeslag Sportlicentie
Aerobatics € 33,25 € 22,50 € 10,00
Algemene Luchtvaart (ALA) € 10,75 € 10,00
Ballonvaren € 33,25 € 18,00 € 5,00
Ballonvaren piloot € 33,25 € 139,00 € 5,00
Deltavliegen € 33,25 € 12,00 € 5,00
Drones € 22,50 € 29,00
Gemotoriseerd Vliegen € 33,25 € 18,50 € 10,00
Historische Luchtvaart € 33,25
IACE € 10,75 € 7,50
Luchtvaartkennis € 10,75 € 20,25
Luchtvaartwetenschappen € 10,75 € 15,50
Modelvliegsport clublid € 16,75 € 10,00 € 0,00
Modelvliegsport individueel € 22,50 € 20,50 € 0,00
Parachutespringen € 33,25 € 40,00 € 8,00
Paramotorvliegen € 33,25 € 15,50 € 10,00
Paragliding € 33,25 € 13,75 € 9,00
Zweefvliegen € 33,25 € 79,00 € 10,00