Toelichting op de contributie

Junior- en seniorleden
Juniorlid ben je tot 1 januari van het jaar waarin je negentien jaar wordt. Seniorlid is men vanaf het jaar waarin de leeftijd van negentien jaar wordt bereikt.

Jaar, halfjaar- en kwartaallidmaatschap

Het jaarlidmaatschap is het standaard lidmaatschap en loopt van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar.

Het halfjaarlidmaatschap is voor diegenen die in de periode van 1 juli tot en met 30 september lid zijn geworden. De jaren hierop volgend is het lidmaatschap steeds voor een heel jaar. Een halfjaar lidmaatschap is de helft van de contributie voor een geheel jaar.

Een kwartaallidmaatschap is eenmalig mogelijk van 1 oktober, waarbij men wel automatisch lid wordt in het daaropvolgende kalenderjaar. Opzegging voor dat jaar is dan niet meer mogelijk. De kosten voor dit kwartaallidmaatschap bedragen € 12,50.

FAI-sportlicentie

Voor het deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden, het afleggen van brevetproeven en het doen van recordpogingen moet je in het bezit zijn van een FAI-sportlicentie. Check dit vooraf wel altijd bij de organisatie. De licentie is alleen geldig voor de betreffende luchtsport. De sportlicentie wordt jaarlijks verlengd, tenzij je die opzegt voor 1 december.

De licentie kan alleen volgens regels van de FAI worden afgegeven. Voor de KNVvL wil dit zeggen dat een licentie alleen kan worden afgegeven aan mensen die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning, of aan mensen die aantoonbaar meer dan 185 dagen per jaar in Nederland woonachtig zijn. Dit kan worden aangetoond door het opsturen van een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP).

Wil jij een FAI-sportlicentie?

Stuur dan een e-mail met je gegevens naar de ledenservice. De kosten (zie het schema hieronder) worden achteraf in rekening gebracht. Laat je de licentie doorlopen in het volgende kalenderjaar, dan betaal je het bedrag tegelijk met je contributie.

Factuur en ledenpas

Met behulp van de eerder gegeven bedragen kun je op de toegezonden factuur het vermelde bedrag controleren. Indien de gegevens op de factuur niet kloppen neem dan contact op met de ledenservice.

Sinds 2024 ontvang je geen fysieke ledenpas meer. In plaats daarvan is er nu de MijnKNVvL app waarmee je je lidmaatschap kunt aantonen. Wil je nog wel een fysieke ledenpas? Dan kun je deze tegen een vergoeding aanvragen bij onze ledenservice.

Contributie 2024 vastgesteld

De Ledenraad van de KNVvL heeft op maandag 6 november 2023 besloten geen contributieverhoging voor 2024 door te voeren voor de KNVvL. Een enkele afdelingsvergadering heeft besloten voor 2024 wel een afdeling contributieverhoging door te voeren. Hieronder tref je het overzicht van de KNVvL-contributie voor 2024. Leden hebben tot 1 december 2023 de tijd om een eventuele opzegging door te geven aan de KNVvL.

Contributie seniorleden 2024

Halfjaar lidmaatschap is alleen mogelijk vanaf 1 juli t/m 31 december van een kalenderjaar.

Afdeling Contributie 2024
Aerobatics € 115,00
Algemene Luchtvaart (ALA) € 48,50
Ballonvaren € 108,00
Ballonvaren piloot € 216,00
Deltavliegen € 95,00
Drones | Onbemand € 103,00
Gemotoriseerd Vliegen € 109,00
Historische Luchtvaart € 70,00
IACE € 38,00
Luchtvaartkennis € 63,00
Luchtvaartwetenschappen € 54,00
Modelvliegsport € 88,50
Parachutespringen € 123,00
Paramotorvliegen € 106,00
Paragliding € 97,50
Zweefvliegen € 184,00
FAI Sportlicentie € 10,00
FAI Sportlicentie - Parachutespringen € 8,00
FAI Sportlicentie - Paragliden € 9,00
FAI Sportlicentie - Ballonvaren € 5,00
FAI Sportlicentie - Modelvliegsport Gratis
KNVvL Ledenpas € 10,00

Contributie juniorleden 2024

Junior is men tot 1 januari van het jaar waarin men 19 wordt. Halfjaar lidmaatschap is alleen mogelijk vanaf 1 juli t/m 31 december van een kalenderjaar.

Afdeling Contributie 2024
Aerobatics € 57,50
Algemene Luchtvaart (ALA) € 22,00
Ballonvaren € 54,00
Ballonvaren piloot € 143,00
Deltavliegen € 47,50
Drones € 51,50
Gemotoriseerd Vliegen € 54,50
Historische Luchtvaart € 35,00
IACE € 19,00
Luchtvaartkennis € 31,50
Luchtvaartwetenschappen € 27,00
Modelvliegsport € 44,50
Parachutespringen € 75,00
Paramotorvliegen € 50,50
Paragliding € 49,00
Zweefvliegen € 112,50
KNVvL Ledenpas € 10,00