Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de KNVvL leden om de mogelijkheden voor onze luchtsporten te beschermen en uit te breiden. Daarvoor ontwikkelt het bestuur – met alle betrokkenen – beleid en strategie. Voorbereiding en uitvoering van het beleid zijn gedelegeerd aan de directeur, die daartoe de beschikking heeft over een team aan professionals op het verenigingsbureau in Woerden.

Het bestuur staat aan het hoofd voor het uitvoeren van het beleid, het afleggen van verantwoording over de uitvoering, het vaststellen van de begroting, het jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag.

Het bestuur functioneert in al haar facetten als een collegiaal team met een collectieve verantwoordelijkheid jegens elkaar en de KNVvL (intern en extern). Het bestuur geeft daarom leiding aan de KNVvL. De afdelingen binnen de KNVvL kennen een eigen bestuur, commissies en afdelingsreglement.

Hoofdbestuur

Voorzitter: Denise Eikelenboom

Vice-voorzitter: Harald Bresser

Penningmeester: Hendrik ten Cate

Algemeen bestuurslid: Ilona Crommentuijn

Algemeen bestuurslid: Amanda Tijben

Algemeen bestuurslid: Diederick Hijink

Rooster van Aftreden HB en nieuwe zittingstermijnen:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Voorzitter Denise Eikelenboom 1e termijn voorjaar 2e termijn voorjaar 3e termijn voorjaar Aftreden voorjaar
Vice-voorzitter Harald Bresser 1e termijn najaar 2e termijn voorjaar 3e termijn voorjaar Aftreden voorjaar
Penningmeester Harald Bresser 1e termijn najaar 24-06-2021 afgetreden
Penningmeester Hendrik ten Cate 1e termijn voorjaar 2e termijn voorjaar 3e termijn voorjaar Aftreden voorjaar
Lid Diederick Hijink 1e termijn voorjaar 2e termijn voorjaar 3e termijn voorjaar Aftreden voorjaar
N.t.b. 1e termijn najaar 2e termijn najaar 3e termijn najaar Aftyreden najaar