Het KNVvL Hoodbestuur: wie zijn we en wat doen we?

7 maart 2024

Het KNVvL Hoofbestuur is een divers en collegiaal team van vrijwilligers met veel specialiteiten. We hebben een collectieve verantwoordelijkheid voor alle werkvelden binnen de bond. De ambitie van het Hoofdbestuur is om op basis van de Luchtsportagenda 2028 haar drie hoofddoelen te realiseren.

Het creëren van meer ruimte voor de lichte luchtvaart.
Het functioneren als gekwalificeerde organisatie voor luchtsport en luchtvaart.
Het fungeren als het expertisecentrum t.a.v. regels en wetgeving.

Het Hoofdbestuur is naast haar betrokkenheid in de luchtvaart ook formeel werkgever voor de betaalde medewerkers van de bond, waarbij het concrete werkgeverschap gedelegeerd is aan de directeur, die hierover contact onderhoudt met het Hoofdbestuur.

Sinds 2023 zijn we op weg naar “besturen op hoofdlijnen”, wat betekent dat de bond en al haar actieve vrijwilligers (samen de werkorganisatie) beleid voorbereiden en dit uitvoeren na besluitvorming binnen het bestuur. Het bestuur bewaakt en stuurt vervolgens de vooruitgang van dit beleid.

Voor uitbreiding van ons bestuur zijn wij op zoek naar een algemeen Hoofdbestuurslid.

Algemeen Hoofdbestuurslid KNVvL

De bestuurlijke aandacht van een algemeen Hoofdbestuurslid gaat uit naar het bereiken van geformuleerde doelen en resultaten en minder naar de dagelijkse gang van zaken binnen een bepaald aandachtsgebied.

Als Hoofdbestuurslid vertegenwoordig je de KNVvL natuurlijk altijd op nationaal en internationaal niveau. Je kijkt met de werkorganisatie mee, bewaakt de vooruitgang, geeft advies en helpt bij het evalueren van vastgestelde plannen. Daarnaast signaleer je relevante luchtvaart- en luchtsport-gerelateerde ontwikkelingen en kom je met suggesties en beleid ideeën.

Functie-eisen

 • Je bent een teamspeler
 • Je communiceert open en eerlijk
 • Je geeft en ontvangt op effectieve wijze feedback
 • Je hebt bestuurlijke ervaring, gericht op koersbepaling en koersbewaking
 • Je hebt een visie en draagt deze inspirerend en motiverend uit
 • Je beschikt over voor de KNVvL relevante netwerken
 • Je denkt en communiceert op strategisch en enig abstractieniveau
 • Je beschikt over relativeringsvermogen
 • Je durft heldere en eenduidige beslissingen te nemen
 • Je hebt gevoel voor politiek lastige situaties en voor intermenselijke verhoudingen
 • Je (be)stuurt zonder betaalde en niet-betaalde krachten vóór te schrijven
 • Je denkt financieel/ economisch mee en beschikt over een gezonde zakelijkheid en bedrijfsmatig inzicht

Dat komt goed van pas!

 • Je hebt enige kennis van de geledingen van de luchtvaart/luchtsport, de KNVvL en haar cultuur
 • Je hebt goede entree bij voor de KNVvL relevante organisaties en personen
 • Je hebt kennis van Human Resources en Governance-issues.
 • Je hebt een DISC-persoonlijkheidsstructuur met vooral groene kenmerken, aangevuld met geel of blauwe kenmerken.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd geraakt? Lees dan het volledige functie profiel hieronder, en neem voor 29 maart 2024 contact op met onze directeur via [email protected].

Bestand Type Grootte
Profiel HB lid Algemeen 2024 pdf 50,05 KB