Stijgende engergieprijzen

In het najaar van 2021 stegen de energieprijzen tot recordhoogten. Die hoge kosten worden sterk voelbaar voor sportclubs. Huishoudens krijgen compensatie, maar sportclubs niet. NOC*NSF verzamelt daarom meldingen van sportclubs die aangeven in de problemen te komen door de hogere energielasten. NOC*NSF wil inzicht krijgen in hoeveel clubs hier mee te maken hebben.

Sport moet voor iedereen betaalbaar blijven

Als de lasten voor clubs te veel stijgen, kan het gebeuren dat sport te duur wordt voor delen van de samenlevingen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Al in november 2021 heeft NOC*NSF hier aandacht voor gevraagd bij de politiek gevraagd. De meldingen die binnenkomen zullen ze samenvoegen en onder de aandacht van de Tweede Kamerfracties brengen.

Laat weten hoe het voor jouw club is

NOC*NSF heeft een enquête gemaakt om de reacties van clubs te verzamelen. Verandert er voor jouw club veel in de kosten voor gas en licht? Vul dan ook de vragenlijst in.