In de luchtvaart bestaat voor de Onderzoeksraad een wettelijke onderzoeksverplichting voor ongevallen en ernstige incidenten met burgerluchtvaartuigen. De Onderzoeksraad onderzoekt deze voorvallen namens de Nederlandse staat. Daarnaast onderzoekt de Raad voorvallen met militaire luchtvaartuigen binnen de sector Defensie.

De Raad stelt een onderzoek in indien een voorval plaatsvindt met:

 • een luchtvaartuig op of boven het grondgebied van Nederland met inbegrip van de territoriale wateren,
 • een Nederlands luchtvaartuig boven volle zee of
 • een Nederlands luchtvaartuig in het buitenland indien:
  • de betrokken staat geen onderzoek instelt,
  • deze het onderzoek aan de Nederlandse autoriteiten delegeert of
  • niet kan worden vastgesteld dat de plaats van het voorval binnen het grondgebied van enige staat ligt en niet met een andere staat wordt overeengekomen dat deze het onderzoek verricht.

Melden voorval

Wilt u een voorval melden waarvan u getuige bent geweest? Belt u dan met 0800 6353688.

Een ernstig incident of een ongeval dient zo spoedig mogelijk telefonisch gemeld te worden door:

 • de gezagvoerder van het luchtvaartuig,
 • de exploitant van het luchtvaartuig,
 • de betrokken luchtverkeersdienst, én
 • de betrokken havenmeester.

Onderzoeken

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert rapportages met daarin informatie over ernstige incidenten en ongevallen met luchtvaartuigen die in dat kwartaal zijn gemeld op haar website. Verder worden lopende en afgeronde onderzoeken gepubliceerd.

Bekijk de onderzoeken en publicaties.