Het hoofdbestuur concretiseert de missie en strategie voor de middellange en lange termijn in drie hoofddoelstellingen. Dat zijn de belangrijkste zaken op de strategische agenda sinds 2019:

Meer ruimte voor lichte luchtvaart

Wij werken aan het behoud en de uitbreiding van de mogelijkheden voor lichte luchtvaart in Nederland en voor Nederlandse beoefenaars ervan in het buitenland. Dit gaat om het luchtruim, het benodigde grondgebruik en faciliteiten, en de betreffende wet- en regelgeving.

Gekwalificeerde Organisatie voor luchtvaart en luchtsport

Alle belanghebbenden zijn het er over eens dat de KNVvL de Gekwalificeerde Organisatie is voor lichte luchtvaart. Als Gekwalificeerde Organisatie is de KNVvL bevoegd om door de overheid erkende brevetten uit te geven en zijn we de erkende organisatie voor kwaliteitsborging voor examens, opleidingen en veiligheid. Zo’n organisatie is van belang voor overheden en organisaties om lichte luchtvaarders te bereiken, en voor lichte luchtvaarders om opleidingen te volgen en hun hobby of sport te beoefenen.

Expertisecentrum voor luchtvaart en luchtsport

Luchtsporten en luchtvaart zijn mogelijk binnen een complexe context van regels voor luchtruim en grondgebruik en wet- en regelgeving. De KNVvL is de organisatie die de kennis bezit voor advies aan alle betrokkenen bij lichte luchtvaart en wij dragen bij aan de doorontwikkeling er van.