De KNVvL statuten van de beschrijven:

  1. de naam van de vereniging en de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is;
  2. het doel van de vereniging;
  3. de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging, of de wijze waarop deze verplichtingen kunnen worden opgelegd;
  4. de manier waarop de algemene vergadering bijeengeroepen wordt;
  5. de manier van benoeming en ontslag van bestuurders;
  6. de bestemming van het batig saldo bij ontbinding of de wijze waarop de bestemming moet worden vastgesteld;
  7. De wijze waarop de KNVvL georganiseerd is.

Tijdens de ledenraad van 24 november 2022 zijn de nieuwe KNVvL statuten vastgesteld. Op 3 januari 2023 zijn deze gepasseerd bij de notaris. Klik hieronder op het bestand om de nieuwe statuten in te zien.

Bestand Type Grootte
KNVvL Statuten 2022 pdf 369,079 KB

Huishoudelijk reglement en directiestatuut

De KNVvL heeft ook een huishoudelijk reglement en een directiestatuur met uitvoeringsbepalingen en/of aanvullingen. Denk hierbij aan regels over het aanvragen van het lidmaatschap, de contributiebetaling, de besluitvorming binnen het bestuur of het gebruik van middelen. Deze documenten dienen niet in een notariële akte te worden vastgelegd. Je kan ze wel bekijken. Klik hiervoor op onderstaande bestanden.

Bestand Type Grootte
Directiestatuut KNVvL 2021 pdf 80,238 KB
KNVvL Huishoudelijk Reglement 2023 pdf 374,234 KB