Minimumbedrag BOSA verlaagd

Per 1 januari wordt het minimumbedrag dat je kunt aanvragen verlaagd naar € 2.500 in plaats van € 5.000. Lees verder op deze pagina om meer te weten te komen over de andere voorwaarden.


BOSA

Is jouw club van plan te (ver)bouwen? Mogelijk komen jullie in aanmerking voor een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Via de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie moet een sportclub aan een aantal voorwaarden voldoen. Je club beschikt bijvoorbeeld over een SBI-code die begint met de cijfers 93.1 en het subsidiebedrag moet hoger zijn dan € 5000. De subsidie is 20% van de totale kosten. Als de plannen betrekking hebben op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving, kan een club in aanmerking komt voor 10% extra subsidie.

Meer informatie

Voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie ga je naar de website van het Ministerie VWS.