Waarom is Anti-Doping van belang voor luchtsporters?

Anti-Doping. Het is in de sportwereld van groot belang. Ook voor luchtsporters is het van groot belang dat ze zich aan de regels blijven houden. Daarbij haalt het niet uit of je nu in de lucht hangt of met beide benen op de grond staat om een drone te besturen. Als je verboden middelen of methoden gebruikt en bijvoorbeeld een ongeval veroorzaakt, dan ben je de pineut. Anti-Doping is dus niet alleen voor je eigen gezondheid en veiligheid, maar ook voor die van een ander. Daarnaast is het moreel gezien natuurlijk alles behalve netjes om verboden middelen of methoden te gebruiken. Hierdoor ontneem je je tegenstander immers een eerlijke wedstrijd.

Wat is Doping eigenlijk?

Op de vraag 'Wat is nu eigenlijk doping?' komen vaak heel verschillende antwoorden. De een heeft het over 'stimulerende middelen' of over 'het gebruik van niet natuurlijke stoffen' en een ander zegt 'dat wat verboden is en op de dopinglijst staat'. Allemaal hebben ze een beetje gelijk.

Een korte, simpele omschrijving van doping is: "Stoffen en methoden die verboden zijn door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA)." Het gaat dus niet alleen maar om stoffen, maar ook zijn bepaalde methoden verboden. Maar eigenlijk is de definitie van doping nog breder. Officieel luidt de definitie van doping: "Een overtreding van een of meer bepalingen uit het dopingreglement.

Informatie en bronnen

De KNVvL is aangesloten bij de FAI. De FAI heeft Anti-Doping regels opgesteld waaraan luchtsporters moeten voldoen. Klik hier om naar de FAI Anti-Doping regels te gaan. De Anti-Dopingregels van de FAI zijn ontworpen om de verantwoordelijkheden van de FAI onder de World Anti-Doping Code te implementeren. Ze weerspiegelen de vastberadenheid van FAI om ervoor te zorgen dat er geen sprake is van doping in luchtsporten.

De World Anti-Doping Code
kun je hier in zijn volledigheid nalezen.

Tevens hebben we in Nederland de Doping Autoriteit. Zij leggen je alles nog eens duidelijk in het Nederlands uit. Klik hier om de website van de Doping Autoriteit de bekijken.

Nieuwe Lijst van Verboden Stoffen en Methoden 2024

Het Wereld Anti Doping Agentschap (WADA) heeft onlangs de "Lijst van Verboden Stoffen en Methoden 2024" gepubliceerd. Deze lijst werd tijdens de vergadering van het WADA-uitvoerend comité (ExCo) op 22 september 2023 goedgekeurd, en zal per 1 januari 2024 in werking gesteld worden. De belangrijkste wijziging is dat de stof Tramadol aan de lijst is toegevoegd. Sporters die Tramadol gebruiken, dienen een dispensatie aan te vragen. Klik hier om meer over de regels omtrent Tramadol te lezen.

De lijst is een van de acht internationale standaarden die verplicht zijn voor alle ondertekenaars (inclusief de FAI). Het geeft aan welke stoffen en methoden zowel binnen als buiten de competitie verboden zijn en welke stoffen in bepaalde sporten verboden zijn.

Hieronder tref je deze lijst.

Nieuwste wijzigingen - 2024

Naar aanleiding van een aantal opmerkingen van het Wereld anti Doping Agentschap (WADA) op het Nationaal Dopingreglement (NDR) is dit reglement wederom aangepast op 20 december 2023. Per 1 januari 2024 is deze vernieuwde versie van kracht.

De aanpassingen betreffen de volgende onderwerpen:

  • er is een definitie opgenomen van het begrip ‘Bond’;
  • deelnemers aan wedstrijden onder auspiciën van de bond zijn onder de definitie van ‘lid’ gebracht;
  • verduidelijking van de werking van een medische dispensatie in relatie tot een positieve uitslag;
  • verbreding van de mogelijkheid tot het treffen van een schikking met WADA;
  • aanvullende bepalingen over het verlenen van medewerking aan voorlichting.