Verklaring Omtrent Gedrag

Hebben de vrijwilligers van jouw vereniging al een Verklaring Omtrent Gedrag, oftewel een VOG? Dit is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag een persoon uit het verleden van geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen is één van de maatregelen die het bestuur van een sportvereniging kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar op deze wijze laat je wel zien dat je de veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt.

De KNVvL adviseert verenigingen om in elk geval voor alle functionarissen (bestuur- en commissieleden, trainers/coaches, VCP's) een VOG aan te vragen. Daarbij adviseert de KNVvL de volgende aanvraagcodes te hanteren:

Bestuur: code 11,12, 21, 22, 84 en 85
Commissieleden/trainer/coach/VCP: code 84 en 85

Toegang tot militaire basis

Als je club vliegt op een militaire basis heb je een defensiepas nodig. Iedereen in het bezit van een type 4 Defensiepas moet in het bezit zijn van een geldige Verklaring omtrent Gedrag (VOG) die niet ouder is dan vier maanden bij aanvraag van de Defensiepas.

Voor de aanvraag van een defensiepas zijn de de volgende aanvraagcodes nodig: 12. 37, 41, 84 en 85

Gratis aanvragen via de KNVvL

Leden van de KNVvL kunnen de gratis VOG ook via onze website aanvragen. Omdat deze gratis VOG aanvraag gefaciliteerd wordt via het NOC*NSF wordt bij deze gratis VOG aanvraag ook altijd op “omgang met kwetsbare groepen” gescreend. Achtergrond hiervan is, is dat men ongewenst gedrag in de sportwereld wil bestrijden en men er naar streeft om alle vrijwilligers een VOG in het bezit te laten hebben.

Aanvraagprocedure

Nadat je het aanmeldingsformulier hebt ingevuld (zie link onderaan dit bericht) dan ontvang je binnen twee weken een aanvraagformulier van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en wordt de procedure in gang gezet. Voor het invullen van jouw deel van de aanvraag moet je beschikken over een internetaansluiting, e-mailadres en DigiD. In geval van de gratis KNVvL VOG-aanvraag is de informatie over betaling niet van toepassing.

Zijn er geen bijzonderheden, dan ontvang je de VOG binnen 4 weken. Het origineel van de verkregen VOG ontvang je op het door jouw opgegeven adres en blijft persoonlijk eigendom. De KNVvL krijgt geen informatie over het wel dan niet verstrekken van de verklaring.

Aanvraagformulier VOG-KNVvL