Ongewenst gedrag

Afgelopen jaren staat het onderwerp (seksueel) grensoverschrijdend gedrag meer en meer in de belangstelling. Vanuit NOC*NSF, in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie, worden verenigingen gestimuleerd hier aandacht aan te besteden.

Ook in de sport komt helaas ongewenst gedrag voor. Sportclubs die hierop preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Een belangrijke maatregel daarvoor is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers, die werken met minderjarigen of sporters met een verstandelijke beperking. Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers wordt gestimuleerd door de overheid en is daarom, mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden, gratis. De KNVvL mag vanaf 2016 gratis VOG’s aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor het gratis aanvragen van een VOG moet men als vereniging wel voldoen aan een aantal eisen waaruit blijkt dat de vereniging een serieus beleid voert met betrekking tot ongewenst gedrag. Enerzijds wat doet men om ervoor te zorgen dat er een veilig (sport)klimaat heerst anderzijds wat als er toch iets gebeurd, tot wie kunnen leden zich wenden?

In het document Ongewenst gedrag KNVvL wordt beschreven hoe de KNVVL hierin voorziet en de aangesloten verenigingen kan ondersteunen in het maken van hun eigen beleid. Rode draad is het zichtbaar maken van dit onderwerp. Beschreven wordt hoe bij de KNVvL een veilig sportklimaat bewerkstelligt kan worden (verenigingscultuur), welke maatregelen kan men hiervoor treffen (VOG aanvraag en het benoemen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) zijn voorbeelden hiervan).

Verder is het belangrijk dat er naast het document Ongewenst gedrag voldoende informatie te vinden is voor bestuurders, leden en speciaal de doelgroep jongeren.

Document ongewenst gedrag KNVvL

Het document Ongewenst gedrag KNVvL maakt zichtbaar dat de KNVvL als sportbond dit onderwerp serieus neemt en werk maakt van het tegengaan van ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag is niet alleen seksuele intimidatie, maar pesten, discriminatie, bedreigingen, mishandeling en belediging vallen hier ook onder.

Het beoogde effect van dit document zal een preventieve werking zijn. Het is belangrijk dat iedereen, elk lid van de KNVvL, in welke hoedanigheid dan ook, op de hoogte is van dit beleid. Door zaken duidelijk te benoemen en daar naar te handelen, wordt er een omgeving gecreëerd waarin iedereen zich veilig en vertrouwd kan voelen.

Bestand Type Grootte
Ongewenst gedrag KNVvL pdf 436,113 KB

Informatie voor bestuurders

Als bestuurder wil je de zaken binnen je vereniging goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Je wilt ten slotte een situatie scheppen waarin de leden zich prettig voelen. Maatregelen nemen om ongewenst gedrag te voorkomen hoort daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Informatie voor leden

Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.

Bestand Type Grootte
Informatie voor leden met betrekking tot ongewenst gedrag pdf 414,536 KB

Informatie voor jongeren

Sporten is heerlijk! Je kunt er al je energie in kwijt. Het is vaak spannend en gezellig en je voelt je er goed door. Maar soms gebeurt er iets waardoor de lol eraf gaat. Als je wordt lastiggevallen bijvoorbeeld. Als iemand steeds opmerkingen maakt waarvan je baalt. Grappen over je lijf. Of als iemand aan je zit, terwijl je dat niet wilt.

'Hé, dat shirt zit mooi strak, zeg!'

'Zo, jij ziet er lekker uit vandaag!'

'Kan jij goed zoenen?'

'Stevige billen heb jij in dat broekje!'

Dat soort aandacht noemen we seksuele intimidatie. Het mag niet. Waarom niet? Omdat jij het niet wilt!