De Onderzoeksraad voor veiligheid publiceert de Kwartaalrapportage over het vierde kwartaal 2022. In de Kwartaalrapportage kijkt de Onderzoeksraad terug naar de onderzochte voorvallen van het afgelopen jaar. Ook was de airprox het type voorval dat het meest is onderzocht. In 2022 zijn er 33 voorvallen gemeld die plaatsvonden in Nederland en door de Onderzoeksraad als ernstig incident of ongeval zijn geclassificeerd. In 2022 heeft de Onderzoeksraad 18 keer assistentie aangeboden bij luchtvaartonderzoeken door buitenlandse onderzoeksinstanties.

Voor de veiligheid in de luchtvaart is gedegen onderzoek naar de oorzaak en bijdragende factoren van voorvallen belangrijk. De Onderzoeksraad vraagt daarom in 2023 opnieuw aandacht voor het melden van voorvallen in zowel de verkeersluchtvaart als in de general aviation.

Een overzicht van alle kwartaalrapportages tref je hier, of ga naar de website van de onderzoeksraad voor meer informatie.

Bestand Type Grootte
Kwartaalrapportage luchtvaart Q4 2022 pdf 4,905 MB