In week 35 van 2024 vindt er een Close Air Support (CAS) oefening plaats. Hierin wordt de
getraindheid van de Joint Terminal Attack Controller in stand gehouden. Om de oefening
veilig te laten verlopen is het noodzakelijk dat het betrokken luchtruim tijdelijk wordt
gesloten. Derhalve wordt met deze beschikking op grond van artikel 9 van het Besluit
luchtverkeer 2014 het tijdelijk gebied met beperkingen (TGB) Havelte ingesteld.

Luchtvaartuigen in gebruik bij de Landelijke Eenheid, Dienst Infrastructuur, afdeling
Luchtvaart, en luchtvaartuigen ten behoeve van HEMS- en SAR-vluchten mogen het TGB
binnenvliegen na toestemming van het MilATCC Schiphol. Dit geldt ook voor gecoördineerde
vluchten door luchtvaartuigen die vooraf toestemming hebben gekregen van het MilATCC
Schiphol.

Deze beschikking treedt in werking met ingang van dinsdag 27 augustus 2024 en vervalt
met ingang van donderdag 29 augustus 2024.

Bestand Type Grootte
Beschikking instelling TGB Havelte V DEF pdf 1,004 MB