Sinds enkele jaren heeft het ministerie van Defensie de beschikking over verschillende typen Remotely Piloted Aircraft System (RPAS). Een RPAS kan conform de Regeling vluchten militaire onbemande luchtvaartuigen worden gebruikt in militaire plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden, restricted areas en tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s). In deze beschikking is op grond van artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014 een
TGB aangewezen.

In week 37 en 38 van 2024 vindt de oefening Technical Integration Exercise (TIE)2024
plaats.

Hieronder lees je de volledige beschikking.

Bestand Type Grootte
Beschikking instelling TGB de Peel RPAS v DEF pdf 716,373 KB