In week 36 van 2024 vindt er een Urban Close Air Support (U-CAS) oefening plaats. Hierin
wordt de getraindheid van de Joint Terminal Attack Controller in stand gehouden. Om de
oefening veilig te laten verlopen is het noodzakelijk dat het betrokken luchtruim tijdelijk
wordt gesloten. Derhalve wordt met deze beschikking op grond van artikel 9 van het Besluit
luchtverkeer 2014 het tijdelijk gebied met beperkingen (TGB) Wolfheze ingesteld.

Binnen het gestelde tijdsblok zal één blok van anderhalf uur benodigd zijn. De
daadwerkelijke activatietijden van het TGB zijn nog niet bekend. Deze wordt op een later
moment bepaald in samenspraak met de planning van vliegbasis Deelen en
Zweefvliegcentrum Terlet.

Luchtvaartuigen in gebruik bij de Landelijke Eenheid, Dienst Infrastructuur, afdeling
Luchtvaart, en luchtvaartuigen ten behoeve van HEMS- en SAR-vluchten mogen het TGB
binnenvliegen na toestemming van het MilATCC Schiphol. Dit geldt ook voor gecoördineerde
vluchten door luchtvaartuigen die vooraf toestemming hebben gekregen van het MilATCC
Schiphol.

Bestand Type Grootte
Beschikking instelling TGB Wolfheze V DEF pdf 975,962 KB