Sinds 2005 wordt jaarlijks op of rond 29 juni stilgestaan bij de prestaties en het werk van veteranen. Onderdeel van deze zogenaamde Nederlandse Veteranendag in Den Haag vormt een luchtdefilé waarbij met diverse luchtvaartuigen over een deel van de Haagse binnenstad wordt gevlogen. Alle bij het luchtdefilé betrokken gezagvoerders zijn afdoende geoefend in het uitvoeren van formatievluchten. In paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012 zijn de minimum

VFR-vlieghoogtes opgenomen. Op basis van artikel 19, derde lid, van het Besluit luchtverkeer 2014 kan een ontheffing worden afgegeven met betrekking tot de voorgeschreven minimum vlieghoogtes.

Met deze beschikking wordt de voorwaarde dat de minimumvlieghoogte dient te liggen boven de hoogste hindernis binnen een afstand van 600 meter van het luchtvaartuig teruggebracht tot 230 meter. De limieten met betrekking tot het benodigde vliegzicht en de minimaal benodigde wolkenhoogte zijn dusdanig gekozen dat de afstand tussen de vliegroute en het limiterende obstakel (de Hoftoren) van 230 meter geen afbreuk doet aan de handhaving van de vliegveiligheid. De minimum vlieghoogtes die gelden voor militaire luchtvaartuigen op grond van het Besluit luchtverkeer 2014 en de Regeling minimum VFR-vlieghoogten en VFR- vluchten buiten de daglichtperiode voor militaire vliegtuigen en helikopters, blijven onverkort van toepassing.

Lees hieronder de volledige beschikking