Het Defensie Helikopter Commando (DHC) is de leverancier van helikoptercapaciteit voor Defensie. Daarmee draagt het DHC bij aan het uitvoeren van de defensietaken, waar en wanneer dat wordt verlangd. De taken van het DHC liggen niet alleen buiten de grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden; het DHC levert ook een grote bijdrage aan vrede en veiligheid in Nederland en in het Caribisch gebied. Specifiek leveren de NH-90 maritieme helikopters het hele jaar door een bijdrage aan het stationsschip in het Caribisch gebied ten behoeve van drugsbestrijding en kan een bijdrage worden geleverd aan de Standard NATO Maritime Group ten behoeve van vluchtelingenbeheersing. Om deze taken goed en veilig te kunnen uitvoeren is het essentieel dat de bemanningsleden van deze helikopters goed worden opgeleid en hun vaardigheden behouden. Om de taken 24 uur per dag te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat ook bij duisternis wordt geoefend met vliegen.

Om de inzetgereedheid met betrekking tot de opgelegde taken te garanderen, dienen de bemanningsleden van de NH-90 de bijbehorende procedures en kwalificaties zeer regelmatig te beoefenen. Een substantieel deel van dat oefenen moet buiten de Uniforme Daglicht Periode plaatsvinden. De meeste nachtkwalificaties en Tactical Training Procedures moeten drie keer per jaar worden beoefend. Hierdoor valt één oefenperiode in de zomer. Doordat in deze periode de nachten kort zijn, is het niet mogelijk om met de beschikbare nachturen het benodigde aantal vluchten uit te voeren. Het vliegen bij duisternis vraagt extra aandacht en oefening ten opzichte van het vliegen bij dag. Dit resulteert in de behoefte om gedurende het gehele jaar bij duisternis te kunnen oefenen.

De volledige beschikking lees je hieronder.