Tijdelijk Gebied met Beperkingen

In week 15 van 2024 vindt de oefening Indian Fires 1 plaats. Dit is een close air support (CAS) oefening om de getraindheid van de Joint Terminal Attack Controller in stand te houden. Om de oefening veilig te laten verlopen is het noodzakelijk dat het betrokken luchtruim tijdelijk wordt gesloten. Derhalve wordt met deze beschikking op grond van artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014 het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Deelen ingesteld.

Het gebruik van Terlet sectoren 1 en 2, welke binnen het TGB Deelen liggen, worden dagelijks in samenspraak met de havenmeester van Terlet afgestemd.

De beschikking van 14 februari 2024, nr. MLA/017/2024 vermeldt een foutief coördinaat en wordt om die reden ingetrokken en vervangen door bijgevoegde beschikking. Deze tref je hieronder (versie def2).

Bestand Type Grootte
Beschikking instelling TGB Deelen def2 pdf 297,459 KB