Op donderdag 4 mei 2024 zal op de voormalige vliegbasis Soesterberg tijdens de Nationale Dodenherdenking de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaatsvinden. Op maandag 1 juli 2024 wordt op de voormalige vliegbasis Soesterberg de 1-juli herdenking van het Commando Luchtstrijdkrachten gehouden. Een deel van de ceremonie bestaat uit het uitvoeren van een flypast met een ‘missing man‘ formatie van vier (4) jachtvliegtuigen. Dit houdt in dat ter nagedachtenis aan de gevallenen, één (1) van de jachtvliegtuigen boven de locatie van het monument de formatie verlaat en naar FL090 klimt. Ter bescherming van deze speciale formatievlucht is het gebied EHTSA 24 ingesteld (zie artikel 4, zesde lid, aanhef juncto onderdeel b, van de Regeling beperking of verbod uitoefening burgerluchtverkeer in bepaalde gebieden 2018).

Hieronder lees je de volledige beschikking