In de weken 23 en 24 van 2024 wordt op de Duitse Vliegbasis Schleswig de oefening NATO Tiger Meet 2024 gehouden. Vanuit het Air Combat Command en het Air Mobility Command participeren Nederlandse eenheden in deze oefening. Tijdens NTM 2024 voeren grote aantallen vliegtuigen complexe scenario’s uit. Het is in het kader van de vliegveiligheid niet wenselijk dat er een mix ontstaat van militaire vliegtuigen in een gesimuleerd gevecht en niet deelnemend luchtverkeer. Ter bescherming van deze bijzondere activiteit in de lucht worden in verband met de veiligheid in de lucht drie tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) ingesteld gedurende bekendgemaakte dagen en tijdstippen.

Het is mogelijk dat gedurende de omschreven tijdvakken luchtverkeer de TGB’s moet kruisen of gebruiken voor andere doeleinden. Om deze reden is bepaald dat het kan worden toegestaan om met niet-deelnemende luchtvaartuigen de TGB’s te kruisen dan wel te gebruiken, na coördinatie met de Fighter Allocator van het CRC Bandbox of Loneship.

Hieronder lees je de volledige beschikking

Bestand Type Grootte
Beschikking instelling TG Bs NATO Tiger Meet 2024 V DEF pdf 417,544 KB