Het tijdelijk gebied met beperkingen (TGB) ‘Amsterdam Area: low level TMZ’, wordt met een jaar verlengd. Het TGB is op 13 juli 2023 door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ingesteld voor het luchtruim onder de Schiphol TMA-1 (Terminal Control Area). De maatregel geldt nu tot en met 20 maart 2025. Zie verder: TGB betreffende instellen TMZ met uitluisterplicht.

Doel van het TGB is om de gevolgen van een luchtruimschending zoveel mogelijk te beperken. Wanneer een vlieger een luchtruimschending begaat en hij of zij is oproepbaar, dan kan door ingrijpen van de Flight Information Officer de luchtruimschending qua duur en ernst worden bekort.

De ILT stelt het TGB in op verzoek van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en in samenspraak met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de belangenverenigingen voor de general aviation.

Wij willen graag weten of en in welke mate je bekend bent met de maatregel (het instellen van het TGB), hoe je deze maatregel als luchtruimgebruiker ervaart en wat in de toekomst de verbeterpunten zouden kunnen zijn. Daarom leggen wij de volgende vragen aan je voor.

Wij waarderen het zeer als je bereid bent aan deze survey mee te werken. Het zal (afhankelijk van je reactie op de openstaande vragen) circa 10 minuten van je tijd in beslag nemen. De resultaten van de survey zullen door ons worden gepubliceerd, evenals de verbeteracties die op basis van deze survey zullen worden genomen.

Klik hier om naar de survey te gaan en deze in te vullen.

We bedanken je bij voorbaat alvast voor je medewerking.