Save the date: 21 november netwerkdag luchtvaartveiligheid

De jaarlijkse Netwerkdag Luchtvaartveiligheid, georganiseerd door het ministerie van IenW, zal op dinsdag 21 november 2023 plaatsvinden in de Fokker Terminal te Den Haag. De officiële uitnodiging volgt nog, maar zet de datum vast in je agenda.

Ook dit jaar staat de Netwerkdag in het teken van het Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP). Tijdens deze editie ligt de nadruk op de uitvoering van het Nederlands actieplan 2023-2026 die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de luchtvaartsector vormgeeft.

Het actieplan is in april 2023 naar de Tweede Kamer verzonden. Hierin zijn 110 veiligheidsinitiatieven benoemd. Samen met de sector werkt het ministerie van IenW hard aan de realisatie van deze initiatieven ter verbetering van de luchtvaartveiligheid. Op de Netwerkdag zullen we onder meer stilstaan bij de vragen: waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Waar willen we naartoe? En wat of wie hebben we daarbij nodig?

Doel

Op deze dag wil het ministerie relevante onderwerpen op het gebied van luchtvaartveiligheid uitlichten met behulp van sprekers, break-outssessies en gesprekken. Daarbij komen deelnemers uit verschillende domeinen en werkvelden bij elkaar om kennis uit te wisselen. Daarom zal tijdens deze dag ook genoeg ruimte zijn om met elkaar te kunnen netwerken.

Award Veiligheidsinitiatief van het jaar 2023

Tijdens dit event wordt ook de award voor ‘Veiligheidsinitiatief van het jaar’ uitgereikt aan een persoon of team die/dat zich het afgelopen jaar bijzonder heeft ingezet voor luchtvaartveiligheid binnen Nederland. Iedereen is vrij om zichzelf of een ander te nomineren. Wil je iemand nomineren of meer weten over de award? Lees dan verder op deze pagina.

Praktische info

  • Datum: 21 november 2023
  • Tijd: 09.00 - 17.00 uur
  • Locatie: Fokker Terminal in Den Haag