Tijdens de ledenvergadering Ballonvaren heeft Karel Abbenes de Medaille in Zilver ontvangen uit handen van Wouter Stigter, vice-voorzitter van het Hoofdbestuur van de KNVvL.

Karel is door René Zwarteveen, voorzitter van de afdeling Ballonvaren, en Chris Borra, KNVvL
projectcoördinator FCL, voorgedragen 'voor de buitengewone verdiensten jegens de KNVvL in het algemeen en voor de afdelingen Ballonvaren en Zweefvliegen in het bijzonder en voor buitengewone verdiensten voor de
Europese ballonvaart'.

Met de invoering van EU regulation 1178/2011 en de daarop volgende aanvullingen en wijzigingen, dreigde een zeer ongunstige situatie te ontstaan voor de recreatieve luchtvaart in Nederland, in het bijzonder voor ballonvaarten en zweefvliegen. Karel Abbenes heeft zich met succes uitermate ingespannen om die ongunstige ontwikkelingen in een minder desastreuze situatie om te buigen. Karel Abbenes is in 2012 actief betrokken geraakt bij de projectgroep, die zich binnen de KNVvL bezighield met de gevolgen van EU reg. 1178/2011.

In 2014 nam hij het initiatief om contact op te nemen met Patrick Ky, de dan nieuw aangetreden Executive Director van EASA. Hij wist daarbij uitstekend in te spelen op de mentaliteitsverandering die zich bij de EASA voordeed. Dit ten voordele van de gehele recreatieve luchtvaart in Europa en voor het Ballonvaren en Zweefvliegen in het bijzonder. Als lid van het EASA Memberstate Advisory Body voor General Aviation heeft hij zich verder in die richting ingespannen.

Karel Abbenes was zeer actief betrokken bij het oprichten van de European Ballooning Federation (EBF). Hij heeft veelvuldig deelgenomen aan overleg met EASA. Hoewel hij daar formeel als vertegenwoordiger van de EBF aan deelnam, heeft hij ook de ontwikkelingen ten aanzien van de general aviation in het algemeen gemonitord en zich met succes ingezet om onwenselijke ontwikkelingen tegen te gaan.

Zijn meest recente inspanning was het organiseren van de EASA Roadshow in Nederland. Hiermee werd aan alle GA vliegers van Nederland de mogelijkheid geboden zich te laten informeren over de nieuwe Europese luchtvaartwetgeving en wat ons in de GA in de komende tijd te wachten staat. Zijn drijfveer daarvoor was “omdat het nodig is”.