Passie voor luchtsport en luchtvaart, dat is onze grote gemene deler. Dat wij onze passie de afgelopen periode niet konden beoefenen viel velen van ons zwaar. In het licht van het verwoestende coronavirus een noodzakelijke maatregel. Gezondheid boven alles.

Wij hebben bewondering voor alle clubs, scholen en leden die alle activiteiten direct hebben gecanceld, conform de opgelegde maatregelen. Hier zijn de goede keuzes gemaakt en iedereen heeft zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen, in het belang van ieders gezondheid. Toch kijken wij reikhalzend uit naar het moment dat wij onze activiteiten weer kunnen hervatten. Dit moment is in ieder geval niet eerder dan 20 mei en zal moeten passen in de 1,5 meter-samenleving.

We hebben eerst tijd gestoken om zaken als geldigheid brevetten, medische certificaten, theorie certificaten, etc. langer geldig te houden. Dat is inmiddels gerealiseerd. Nu zijn we hard aan het werk om binnenkort weer veilig te kunnen vliegen.

Hervattingsprotocollen

Aan alle sportbonden is gevraagd een protocol te schrijven waarin wordt aangegeven hoe weer met hun sport kan worden begonnen zodra de maatregelen dat toelaten. Wij zijn hier samen met de afdelingsbesturen ook hard mee aan de slag om zo snel mogelijk weer de lucht in te kunnen. Het protocol is bedoeld om gefaseerd weer te kunnen starten met de juiste maatregelen. De protocollen worden verzameld en besproken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die deze toetst bij het RIVM. Wij gaan gezamenlijk met alle afdelingen een protocol inleveren om het proces zo gestroomlijnd mogelijk te houden, zodat we zo snel mogelijk een goedgekeurd protocol in handen hebben.

Het protocol zal bestaan uit een algemeen deel en een sportspecifiek deel dat door de afdelingen wordt geleverd. We doen dit gezamenlijk vanuit de KNVvL, zodat er niet honderden verschillende protocollen bij I&W terecht komen waardoor de goedkeuring zou kunnen worden vertraagd. De grote uitdaging is om in de ‘1,5 meter-samenleving’ toch met elkaar kunnen vliegen in luchtvaarttuigen waarbij je fysiek niet 1,5 meter uit elkaar kan blijven. Daarover is goed overleg met het ministerie van I&W.

Tot die tijd

Hou je in de tussentijd aan de geldende maatregelen. Wij krijgen veel vragen vanuit clubs en van leden over wat wel en niet mag. Luchtvaart is niet verboden, maar de clubs moeten in ieder geval tot en met 19 mei gesloten blijven, met de uitzondering voor jongeren tot en met 18 jaar. Er mag dus niks vanuit clubverband worden georganiseerd of worden ondernomen. Met een eigen vliegtuig zou je dus vanaf een open veld kunnen starten, maar niet met materiaal van de club. Het standpunt van de afdelingsbesturen is om geen activiteiten te ontplooien waarbij het normaal is dat dit in clubverband wordt uitgeoefend.

De maatregelen die genomen zijn door de regering zijn erop gericht om verplaatsing en samenkomsten van mensen sterk te beperken. Daarvoor zijn maatregelen en adviezen afgegeven. Één van de maatregelen is om verenigingen te sluiten. Dat betekent ook dat er geen faciliteiten of materiaal van de vereniging gebruikt mag worden. Dit staat dus los van de vraag of er bij het uitoefenen van de activiteit verhoogde kans is op besmetting.

We begrijpen dat het niet kunnen uitoefenen van je hobby frustrerend is. Dat geldt voor 10 miljoen andere sportende Nederlanders ook. Op het moment dat er weer ruimte komt om de activiteiten verder uit te breiden zorgen we dat we er klaar voor zijn. Tot die tijd kunnen we jullie slechts uitleggen wat de maatregelen van de regering voor ons betekenen.