Houders van een EASA-brevet uitgegeven door het Verenigd Koninkrijk opgelet!

Een EASA-brevet dat is afgegeven in het VK is na een no-deal harde Brexit niet meer geldig. Op dit moment blijft het nog even onduidelijk welke vorm de Brexit gaat krijgen. We kunnen drie mogelijke scenario's voorzien vanaf 30 maart:

1. Deal:

a. Het VK en de EU-27 gaan akkoord met een (aangepaste) terugtrekkingsovereenkomst;
b. EU-wetgeving blijft van toepassing op het VK gedurende de overgangsperiode tot en met december 2020;
c. Tijdens de overgangsperiode zal worden onderhandeld over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK bijvoorbeeld op het gebied van luchtvervoer en luchtvaartveiligheid.

2. Uitstel:

a. Het VK en de EU-27 verlengen de onderhandelingsprocedure tot na de deadline van 29 maart 2019;
b. Het VK blijft lid van de EU gedurende dit uitstel en EU-wetgeving blijft daardoor van toepassing op het VK.

3. No deal:

a. EU-wetgeving is niet langer van toepassing op het VK;
b. Licenties uitgegeven door de VK CAA (Civil Aviation Authority) aan personen zijn na Brexit niet meer geldig in de EU en kunnen worden omgezet naar een licentie uitgegeven door de relevante autoriteit van een EU lidstaat. In Nederland verloopt deze registratie in principe via het KIWA, behalve voor een LAPL(S) of SPL; dit verloopt via ILT.

Vragen of reacties op dit bericht?
Stuur een mail naar operations@knvvl.nl