In week 26 van 2024 vindt de oefening “TSP Gold” van het Korps Commando Troepen plaats. Tijdens deze oefening wordt het militair vrije valschermspringen beoefend. Ter bescherming van deze bijzondere activiteiten in de lucht zijn de tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) Oostwold en Havelterberg ingesteld gedurende dagen en tijdstippen zoals opgenomen in dit besluit. Met dit besluit worden de TGB’s Oostwold en Havelterberg ingesteld. Bij de uitvoering van de oefening worden de grenzen van de TGB’s niet overschreden.

De bij deze oefening betrokken vlucht wordt uitgevoerd conform de instrumentvliegvoorschriften.

Lees hieronder de volledige beschikking

Bestand Type Grootte
Beschikking instelling TGB Oostwold en Havelterberg V DEF pdf 911,508 KB