Van 25 tot en met 27 juni 2024 wordt de oefening “Wolfstrike” gehouden. Tijdens deze oefening, waarbij vliegende eenheden en grondeenheden betrokken zijn, staat de integratie en samenwerking van deze eenheden centraal. Er wordt gebruik gemaakt van zowel straalvliegtuigen als RPAS tijdens deze oefening. Ter bescherming van deze bijzondere activiteiten in de lucht zijn de tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) Wolfstrike A t/m E en Wolfstrike High ingesteld gedurende dagen en tijdstippen zoals opgenomen in dit besluit. Bij de uitvoering van de oefening worden de grenzen van de TGB’s niet overschreden.

In het kader van deze oefening is het noodzakelijk dat betrokken luchtvaartuigen voldoende laag kunnen vliegen. Daarom wordt aan de gezagvoerders en bemanning van de aan deze oefening deelnemende luchtvaartuigen, binnen het kader van deze oefening, binnen de grenzen van het TGB ontheffing verleend van het verbod, genoemd in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012 om een VFR-vlucht uit te voeren beneden de minimum VFR-vlieghoogte. De vliegprocedures zijn zo ingericht dat de onderschrijding van de minimale vlieghoogte beperkt zal zijn.

Hieronder lees je de volledige beschikking

Bestand Type Grootte
Beschikking instelling TG Bs Wolfstrike V DEF pdf 667,069 KB