Het Verenigingsbureau

Het Verenigingsbureau is de motor van de KNVvL. Binnen een vrijwilligersvereniging zijn professionals met hun capaciteit, kwaliteit en kwantiteit in staat om bij te dragen aan een goede positionering van de KNVvL in de omgeving en om de in het strategisch proces gestelde doelen te behalen. Om het verenigingsbureau goed te kunnen laten functioneren is de directeur verantwoordelijk voor de organisatie en het functioneren van het verenigingsbureau. Alle professionele krachten en alle uitvoerende werkzaamheden komen daarmee onder eenhoofdige leiding waardoor deze capaciteit zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden ingezet voor het behalen van de gestelde doelen.

Om de mogelijkheden voor luchtsporten en luchtsporters in Nederland en van Nederlandse luchtsporters in het buitenland te beschermen, te stimuleren en uit te breiden, is het van belang dat de KNVvL op drie niveaus optimaal functioneert:

  1. Organisatie voor belangenbehartiging overheden en relevante organisaties
  2. Organisatie en samenwerking voor luchtsporters: afdelingen van de KNVvL
  3. Dienstverlening aan luchtsporters als individuele leden

Afdelingen binnen bureau

I. Directie
II. Office management en Personeelszaken (inclusief ondersteuning bestuur)
III. Operations (belangenbehartiging, luchtruim, veiligheid)
IV. Marketing en communicatie
V. Ledenservice (ledenadministratie, examens (KEI, STEBZ) en brevetten)
VI. Sportontwikkeling (van basisopleiding tot topsporter)
VII. Financiën

Medewerkers verenigingsbureau

Directeur:
Rembert Groenman


Managementassistent:
Claudia Steenbergen

Ledenservice:
Kaylee Slag
Vacature


KEI:
Kaylee Slag
Vacature


Financiën:
Helen de Mik

Operations:
Ronald Overdijk
Bryan Meijers

Veiligheidsmanager:
Bryan Meijers

Sport:
Frouwke Kuijpers

Opleidingen:
Frouwke Kuijpers
Jacqueline Zwarteveen

Evenementen:
Frouwke Kuijpers

Communicatie:
Hester van Bork

Secretariaat Zweefvliegen:
Frouwke Kuijpers

Secretariaat Ballonvaren:
Jacqueline Zwarteveen

Wil je in contact komen? Ga naar onze contactpagina!

Accountmanagers

Voor het bestuur van elke afdeling is er een aanspreekpunt. Dit zijn de volgende accountmanagers:

Jacqueline Zwarteveen
- Ballonvaren

Ronald Overdijk
- Parachutespringen
- Paramotorvliegen
- Historische Luchtvaart

Bryan Meijers
- Gemotoriseerd Vliegen
- Aerobatics
- Paragliding
- Deltavliegen

Frouwke Kuijpers
- Zweefvliegen

Nog te verdelen:
- Algemene Luchtvaart
- IACE
- Luchtvaartkennis
- Luchtvaartwetenschappen
- Modelvliegsport
- Drones