Het zal niemand ontgaan, er komen steeds meer berichten van grensoverschrijdend gedrag in de media. Helaas ontkomt de KNVVL er ook niet aan. Lang werd er gezegd dat gebeurt bij ons niet. Ondertussen weten we wel beter: het gebeurt overal. Hoewel de meeste aandacht uitgaat naar seksuele intimidatie, gaat grensoverschrijdend gedrag ook over pesten, discriminatie, bedreigingen, belediging en intimidatie. Iets wat in de luchtvaart door bepaalde gezagsverhoudingen zeker zo vaak voorkomt. En dus ook bij de KNVvL.

Het Centrum Veilige Sport Nederland is onderdeel van NOC*NSF als koepelorganisatie van de sportbonden en kosteloos beschikbaar voor alle leden. De KNVvL maakt veelvuldig gebruik van hun expertise en aanbod. Daarom brengen we graag een webinar dat zij organiseren bij jullie onder de aandacht.

Webinar

Waar moet je bij grensoverschrijdend gedrag binnen jouw vereniging rekening mee houden? Het is heel belangrijk om goed na te denken over de communicatie.

Op 30 maart van 14.00 tot 16.00 uur organiseert Centrum Veilige Sport Nederland het webinar 'samenwerking en communicatie bij ingrijpende incidenten op de vereniging'. Zie hier de uitnodiging. Indien je bent geïnteresseerd in dit webinar, dan kun je je aanmelden via deze link.

KNVvL | Sociale Veiligheid

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Op de website van de KNVvL, bij het onderdeel Sociale Veiligheid, is informatie te vinden hoe er binnen de KNVvL met ongewenst gedrag wordt omgegaan. Bijvoorbeeld het document 'ongewenst gedrag KNVvL', hierin staat beschreven hoe de KNVVL hier uitvoering aan geeft. Door zaken duidelijk te benoemen en daarnaar te handelen, wordt er een omgeving gecreëerd waarin iedereen zich veilig en vertrouwd kan voelen.

Ook kun je vinden hoe een gratis Verklaring omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd kan worden. Of informatie voor bestuurders, want hoe zorg je nu voor een veilige omgeving?
Speciaal voor de individuele leden is er het informatieblad voor leden met betrekking tot ongewenst gedrag.

Contact

Wil je na het lezen van dit bericht contact opnemen met iemand? Dat kan met de vertrouwenscontactpersonen (VCP) van de KNVvL. Dit zijn Frouwke Kuijpers en Bryan Meijers.

Contactgegevens:
Frouwke Kuijpers:
[email protected]
Mobiel: 06-21576128

of

Bryan Meijers:
[email protected]
Mobiel: 0348-437069

of neem contact op met het Centrum Veilige Sport Nederland, dit kan op verschillende manieren. Hoe, dat vind je hier: Centrumveiligesport.nl / contact