Onlangs berichtten wij dat de Raad van Advies opnieuw is geïnstalleerd. Met genoegen melden wij nu de eerste uitbreiding: Jacqueline Prins is benoemd als lid in de Raad van Advies. Jacqueline Prins is het eerste vrouwelijke lid in de Raad. In het licht van het KNVvL-thema ‘meer vrouwen in de luchtsport en luchtvaart’ dit jaar, is deze benoeming op zich al een grote aanwinst. Jacqueline brengt een vracht aan kennis en ervaring mee waar we als KNVvL zeker van kunnen profiteren.

Over Jacqueline

Jacqueline is jurist en bestuurskundige. Op dit moment is zij algemeen secretaris/algemeen directeur bij de Sociaal Economische Raad. In het recente verleden was zij werkzaam bij verschillende ministeries, waaronder het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hier was zij plaatsvervangend directeur Luchtvaart en vanuit die functie hebben we als KNVvL al regelmatig met Jacqueline te maken gehad. Emancipatie is een rode draad op het beroepsmatige en vrijwillige carrièrepad van Jacqueline. Zo is zij voorzitter van de programmacommissie Economische veerkracht van vrouwen (uit de Nationale Wetenschapsagenda van NWO & ZonMW). Daarnaast is Jacqueline voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Leergeld Nederland.

(© Sicco van Grieken)
(© Sicco van Grieken)

Verfrissend

Maarten Haverkamp, voorzitter Hoofdbestuur KNVvL, is erg tevreden met de uitbreiding van de Raad van Advies. “Met Jacqueline aan boord heeft de Raad een nog breder netwerk in verschillende sectoren. Ook op maatschappelijk gebied brengt zij veel ervaring mee. Ik verwacht dat Jacqueline een verfrissende en zeer kundige toevoeging is. We kijken als Hoofdbestuur erg uit naar haar inbreng en adviezen.”

Ruimte

Jacqueline zelf wil met haar inbreng graag van waarde zijn voor de doelen van de KNVvL. “Ik kijk erg uit naar het samenwerken met de diverse luchtvaartprominenten binnen de Raad van Advies. Met enkelen van hen zal het een hernieuwde samenwerking zijn. Op economisch en maatschappelijk gebied lijkt er zeker ruimte te zijn voor de luchtsporten en duurzame luchtvaart in Nederland. Ik hoop met mijn kennis, ervaring en netwerk een positieve bijdrage te leveren voor de leden van de KNVvL en de KNVvL als organisatie.”

Nadruk

Ook Jacqueline schrok van het lage percentage actieve vrouwelijke leden van de KNVvL [7%, red.]. Ze zou hier graag in adviseren en werken aan een betere afspiegeling van de maatschappij. Maar eerst ligt de nadruk van de Raad op het belang van samenwerking en eenheid in de organisatie. First things first.