Het jaar 2021 staat voor ons in het teken van vrouwen in de luchtvaart en luchtsport. Onze roze ledenpas was hiervoor al een (weinig genderneutrale) hint. In dit kader publiceren we regelmatig over vrouwen in de luchtvaart. Deze keer de droge statistieken van de KNVvL.

Op dit moment zijn er precies 800 dames lid van de KNVvL. Dit is slechts een schamele 7 procent van het totale ledenaantal, schokkend weinig dus! Wat je misschien zou verwachten, is dat de dames stoppen met hun luchtsport als er een partner en kinderen in het leven komen. Een snelle blik op de leeftijdsopbouw laat zien dat deze toch wel erg ouderwetse aanname onjuist is. De grafiek verloopt praktisch volgens het standaardmodel voor een ledenvereniging.

Waar zijn ze?

Onder de parachutisten vinden we de meeste dames. Maar met een percentage van 13 is het bepaald geen afspiegeling van de maatschappij. Op nummer 2 vinden we de ballonvaarders, op de voet gevolgd door de dames schermvliegers.

Van de (semi-)vliegende afdelingen draagt Modelvliegsport de rode lantaarn: slechts 1% van het totale ledenbestand is vrouw.

Meer vrouwen de lucht in!

7% vrouwen in het ledenbestand is natuurlijk veel te weinig, maar hoe krijgen we meer dames actief in de luchtsport? Wel zo gezellig en ook vaak erg actief in het verenigingsleven: win-win dus! Heb jij een serieus idee over hoe we meer vrouwen de lucht in kunnen krijgen, laat het ons dan weten. Een paar dooddoeners die we vaak horen, ter inspiratie:

  • luchtvaart is voor stoere mannen
  • het is een vrouwonvriendelijke omgeving
  • vrouwen zijn voorzichtiger van aard, ze kiezen liever een veiliger activiteit
  • vrouwen zijn bang dat het te zwaar is
  • ze weten niet dat het kan

Hoe creatiever hoe beter. Stuur je beste idee naar [email protected]

* omdat het artikel over vrouwen in de luchtsport gaat, zijn de niet-vliegende afdelingen verder buiten beschouwing gelaten.
* peildatum ledenaantallen: 1 februari 2021