De agenda voor de digitale ledenraadsvergadering van 24 juni jongstleden was uitgebreid. We hebben daarom de highlights uit de vergadering voor je verzameld in dit artikel.

Samenstelling Hoofdbestuur

Elsedien de Groot is teruggetreden als hoofdbestuurslid. Tijdens de vergadering is de Ledenraad akkoord gegaan met de benoeming van drie nieuwe bestuursleden: Hendrik ten Cate (penningmeester), Diederick Hijink en Jan Willem Westerveld. Zij stellen zich hier aan je voor. Ondanks het aantreden van deze leden, is er nog plek voor versterking in het Hoofdbestuur. Bekijk hier de vacature en reageer als jij wilt meehelpen onze leden zoveel mogelijk te laten vliegen.

Financiële commissie

Onder grote dankbetuigingen voor de inspanningen hebben Ronald de Vries en Emmie Constandse hun taken als lid van de financiële commissie beëindigd. De opvolgers staan klaar: Werner Engelen (Paragliding) en Mark Bos (Parachutespringen) vormen vanaf nu de KNVvL-Financiële Commissie.

(Financieel) Jaarverslag

Een van de formele taken van de ledenraad is het goedkeuren van het jaarverslag en het financieel jaarverslag. Na nadere toelichting door de penningmeester en de Financiële Commissie zijn beide verslagen goedgekeurd.

Gedragscode

Samen hebben we de KNVvL Gedragscodes vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op de modelgedragscodes van NOC*NSF en gelden voor al onze leden en (vrijwillige) functionarissen. Deze twee gedragscodes en ze zijn terug te vinden op de website, onder Documenten.