Het Sportcentrum Papendal vormde op woensdag 22 mei 2019 het decor voor de feestelijke uitreiking van een onderscheiding aan vier personen die zich buitengewoon veel voor de vereniging hebben ingezet. Het betrof: Pieter van der Meer (Zweefvliegen), Dick van het Kaar (Commissie Juridische Zaken), Frank Versteegh (Aerobatics) en Frits Brink (oud-voorzitter KNVvL).
Ronald Schnitker, voorzitter KNVvL, zei in zijn openingstoespraak: “U krijgt zo dadelijk een onderscheiding omdat u prestaties en activiteiten voor de KNVvL heeft verricht die niet onopgemerkt zijn gebleven. Nu zult u denken, het was vrijwilligerswerk en ik heb er zelf plezier aan beleefd, maar de dingen die u heeft gedaan waren buitengewoon belangrijk voor de KNVvL en luchtsporten in het algemeen. De KNVvL is u daar zeer erkentelijk voor en wil u graag bedanken voor uw inzet en inspanningen”.
Vervolgens speldde hij hen in het bijzijn van echtgenotes, familie, vrienden en clubleden een eremedaille van de KNVvL op. Na de plechtigheden was het tijd voor een feestelijke borrel op het zonnige terras van Sportcentrum Papendal.

vlnr: Pieter van der Meer, Frits Brink, Frank Versteegh, Ronald Schnitker en Dick van het Kaar
vlnr: Pieter van der Meer, Frits Brink, Frank Versteegh, Ronald Schnitker en Dick van het Kaar

KNVvL-medaille in Brons: Pieter van der Meer

Pieter van der Meer kreeg een bronzen medaille voor zijn voortrekkersrol van het ‘vertalen’ van de nieuwe Europese regelgeving op het gebied van het zweefvliegen naar de KNVvL-organisatie. Schnitker: “De inspanningen die Pieter van der Meer zich heeft getroost zijn van wezenlijk belang geweest om de invoering van de Europese regels voor het zweefvliegen goed te laten verlopen.”

KNVvL-medaille in Zilver: Dick van het Kaar

Dick van het Kaar ontving de zilveren medaille voor de wijze waarop hij in de periode dat hij voorzitter was van het Hoofdbestuur, om is gegaan met de luchtruim problematiek en milieu gerelateerde zaken. Dick is momenteel voorzitter van de Commissie Juridische Zaken. Vanuit deze functie draagt hij er zorg voor dat leden en clubs van deskundig advies worden voorzien. Schnitker: “Dick schreef met mij het boek ‘Preserving Airspace Access for Air Sports’, een boek dat internationaal aandacht heeft gekregen.”

KNVvL-medaille in Zilver: Frank Versteegh

Frank Versteegh kreeg de zilveren medaille uitgereikt vanwege zijn lange carrière als demonstratievlieger. Meer dan 30 jaar heeft Frank op hoog niveau deelgenomen aan wedstrijd- en airshow vliegen. Hij behoorde tot de top-vijf van de beste demonstratievliegers in de wereld. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker en auteur van het boek ‘Niet voor piloten’, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt van het Kika-fonds. Schnitker: “Frank is een groot ambassadeur van de sportluchtvaart.”

KNVvL-medaille in Goud: Frits Brink

Frits Brink ten slotte, kreeg de gouden medaille opgespeld. Frits is zes jaar voorzitter geweest van de KNVvL in welke periode hij zich heeft ingespannen om de relatie tussen de KNVvL en de overheid weer aan te halen. In 2016 werd Frits gekozen tot voorzitter van de FAI en werd daarmee de tweede Nederlander die deze internationale organisatie voor luchtsporten mocht aansturen. Als FAI-voorzitter heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor de integratie van luchtsporten binnen het Olympisch systeem. Schnitker: "Frits Brink laat geen gelegenheid voorbij gaan om tijdens besprekingen over luchtsporten de KNVvL als voorbeeld te stellen. Ook Frits is daarom een waardig ambassadeur van de KNVvL.”