KNVvL ondertekent NOC*NSF Charter diversiteit en inclusie

Wij hebben het charter diversiteit en inclusie van NOC*NSF vorige week ondertekend. In 2022 en 2023 zullen wij hard werken aan beleid om iedereen zich welkom te laten voelen bij onze sporten. We zullen onze clubs en verenigingen hierbij in de toekomst ondersteunen.

In sport niet altijd sprake van diversiteit en inclusie

Een groot aantal sportonderzoeken laat zien dat dat mensen met een beperking, mensen met een laag inkomen, de LHBTI+ community én mensen met verschillende culturele achtergronden minder sporten en zich minder thuis voelen in de sport. Om dit te doorbreken heeft NOC*NSF nieuw beleid opgesteld waarmee wordt gestreefd naar een inclusieve sport waar iedereen welkom is, wordt gewaardeerd en zich thuis voelt. Ook is een vernieuwde richtlijn voor gender- en seksediversiteit in de sport overeengekomen.

Veel te winnen voor de KNVvL

Het is geen geheim dat er veel minder vrouwen luchtsporten beoefenen dan mannen, dus hier is voor ons - om in sporttermen te blijven - een wedstrijd te winnen. Ook qua leeftijd kan onze vereniging diverser - we vergrijzen. Voor mensen met een lichamelijke beperking zijn de mogelijkheden voor onze sporten beperkter, gezien de luchtvaartkeuringseisen.

Charter uitwerken in tweejarig traject

Wij zullen in de periode 2022-2023 meelopen in een traject van workshops en meetings om dit charter binnen de KNVvL uit te werken. Hiermee willen we clubs en verenigingen ook tools te bieden om diversiteit en inclusie te bevorderen. We zullen niet alleen beleid maken, maar ook concrete acties opzetten en uitvoeren. Door op tijd met deze plannen te beginnen, zullen we ook in 2024 weer voldoen aan de Minimale Kwaliteits Eisen (MKE) van NOC*NSF. De medewerkers van het Verenigingsbureau pakken deze taken op.

Benieuwd naar wat er in het charter staat? Je leest het in onderstaand bestand:

Bestand Type Grootte
NOCNSF Charter Diversiteit en Inclusie 2022 pdf 146,174 KB