Anti doping in luchtsporten

Het Wereld Anti Doping Agentschap (WADA) heeft onlangs de "Lijst van Verboden Stoffen en Methoden 2024" gepubliceerd. Deze lijst werd tijdens de vergadering van het WADA-uitvoerend comité (ExCo) op 22 september 2023 goedgekeurd, en zal per 1 januari 2024 in werking gesteld worden.

De lijst is een van de acht internationale standaarden die verplicht zijn voor alle ondertekenaars (inclusief de FAI). Het geeft aan welke stoffen en methoden zowel binnen als buiten de competitie verboden zijn en welke stoffen in bepaalde sporten verboden zijn.

Wijziging ten opzichte van 2023

Het WADA publiceerde ook een "Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen en toelichtingen uit 2024 in vergelijking met 2023". Alle belangrijke wijzigingen voor 2024 worden in dit document beschreven, inclusief specifieke informatie over tramadol.

Monitoringsprogramma 2024

Met het Monitoringsprogramma 2024 wil het WADA stoffen die niet op de lijst staan monitoren om potentiële patronen van misbruik in de sport op te sporten.

Lijst van Verboden Stoffen en Methoden 2024

Om de lijst met verboden stoffen te bekijken kun je de website van het WADA bekijken. Klik hier om rechtstreeks naar de lijst te gaan. Klik hier als je meer over anti-doping in de luchtsport wilt weten.