De voorzitter van de afdeling Drones/Onbemand, Elie van Mook, heeft maandagavond 25 maart aan het Hoofdbestuur laten weten dat hij zijn functie per direct heeft neergelegd. Het hoofdbestuur heeft dat aanvaard. Op korte termijn zal in overleg worden getreden met de zittende afdelingsbestuursleden om de ontstane situatie te bespreken.

De afdeling Drones/Onbemand is de jongste afdeling binnen de KNVvL. Voor de KNVvL zijn de ontwikkelingen binnen de dronesector van groot belang, zowel vanuit het perspectief van de reeds langer bestaande luchtsporten als de ‘nieuwkomer’ drones. Om die reden is een volledig afdelingsbestuur noodzakelijk en gewenst.

Het Hoofdbestuur bedankt Elie van Mook voor zijn betrokkenheid en inzet.