Extra verlening geldigheidsdata

Zoals verwacht is de verlenging voor geldigheidsdata documenten en bevoegdheden met vier maanden uitgebreid. Deze is geldig tot en met 18 november 2020.

Bestand Type Grootte
NL Exemption COVID 19 FCL OPS MED ATCO CAW pdf 88,845 KB

Brevetten ILT/EASA

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft in verband met de COVID-19 crisis een ontheffingsregeling aangenomen om houders van FCL bevoegdheden en medicals in staat te stellen deze te verlengen. De volledige tekst van de brief van ILT is te vinden op de website van ILT.

In het kort komt het neer op de volgende versoepeling:

Opleiding:
FCL.025 Alle behaalde certificaten blijven vanaf 26 maart 2020 4 maanden langer geldig.
FCL.025 (a) (1) en (2) De aanbeveling van de DTO of ATO om theorie examen te mogen doen wordt met 4 maanden verlengd.
FCL.725 (c) De periode voor het afleggen van de vaardigheidstest wordt met 4 maanden verlengd.
FCL.025 (b) (2) De periode waarbinnen alle examens moeten zijn afgelegd wordt verlengd met de periode waarvoor deze regeling geldt en gedurende de periode dat het afleggen van theorie examens niet mogelijk was.
ILT kan beslissen dat alle perioden met nog eens 4 maanden te verlengen.

Medicals:

De geldigheid van de medische certificaten worden met een periode van 4 maanden verlengd mits deze zonder beperkingen zijn. Visuele beperkingen zijn wel toegestaan voor de ontheffing.

Ratings:

Class en Type en Instrument ratings en Part FCL brevetten die niet onder een AOC vallen (ORO Annex 3), Mountain ratings, nightrating, EIR en de daarbij behorende Medicals worden voor een periode van 4 maanden verlengd.

Wat je moet doen om te verlengen:

Een FI met de juiste bevoegdheid moet gedurende de periode van deze maatregel een theoretische refresher briefing geven met betrekking tot het veilig opereren binnen de relevante IR of EIR, class en of type rating, om veilig de manoeuvres en procedures te kunnen uitvoeren. De briefing is inclusief normale en abnormale en noodprocedures. Als deze briefing succesvol is verlopen dient op het brevet de nieuwe expiratiedatum van LPE of de ratings door de FE (FCL.1030) te worden afgetekend.

FI en FE’s:

De certificaten van FI’s en FE zijn tot 31 Oktober 2020 verlengd. De FI’s en FE’s moeten een geldig certificaat hebben die kan worden afgetekend door een Senior Examiner volgens de procedure van ILT.

LPE:

Zolang deze regeling van kracht is blijven aflopende LPE’s geldig. Deze verlenging dient door een FE op het brevet te worden afgetekend conform de procedures van ILT.

Bestand Type Grootte
NL Exemption COVID 19 FCL MED2020 03 31 pdf 108,363 KB

Nationale brevetten

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat verleent vanwege de uitbraak van het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt ontheffing van de geldigheidsduur van geldende bevoegdheden, oftewel de nationale brevetten.

Het gaat om de volgende ontheffingen:

  • Ontheffing geldigheidsduur en termijnen eisen voor verlenging bevoegdverklaringen algemeen;
  • Ontheffing termijnen eisen voor verlenging bevoegdverklaringen instructeurs;
  • Ontheffing termijn afronding theorie- en praktijkexamens.

Lees het hele besluit in onderstaande Staatscourant:

Bestand Type Grootte
Staatscourant 14 april 2020 pdf 330,645 KB

KNVvL brevetten en medicals

In lijn van deze ontheffingen vanuit de overheid zullen ook de KNVvL brevetten en medicals worden verlengd. Dit wordt per afdeling uitgewerkt en zal via de afdeling op hele korte termijn worden gecommuniceerd.