In navolging op de eerdere regeling die in het voorjaar werd gelanceerd heeft ILT opnieuw een General Approval uitgegeven die de mogelijkheid geeft om gedurende de beperkingen onder de COVID-19 maatregelen een verlenging te verkrijgen van bevoegdheden en certificaten.

De spelregels zijn ongeveer hetzelfde gebleven. Een bevoegdheid kan verlengd worden met 4 maanden of tot uiterlijk 31 juli 2021. Ook zal een examinator pas het document kunnen verlengen nadat de kandidaat een briefing heeft ontvangen van een bevoegd instructeur om zaken als noodprocedures en dergelijke weer even scherp te krijgen.

LET OP: Als je gebruik hebt gemaakt van de vorige regeling dan gelden er aanvullende regels. Zo mag bijvoorbeeld de totale periode van een verlenging van bevoegdheden niet meer dan 8 maanden zijn. Dat geldt ook voor de theoriecertificaten.

De gehele regeling kan je hieronder en op de website van ILT downloaden.

Bestand Type Grootte
NL Exemption COVID 19 2 W art 712 rev 3 pdf 154,572 KB