Er komen bij de KNVvL veel klachten binnen over de verkeersleiding op Lelystad Airport. De RT druk is enorm en de capaciteit is sterk gereduceerd ondanks toezeggingen dat dit niet het geval zou zijn. Ook de nieuwe procedures blijken in de praktijk niet goed uit te pakken en dit alles komt de veiligheid niet ten goede. Inmiddels zijn er een aantal voorvallen bij ILT/ABL en de KNVvL gemeld.

Oplossing

De KNVvL maakt zich grote zorgen en heeft dit uiteraard kenbaar gemaakt bij het ministerie, LVNL en Lelystad Airport. De problemen worden overigens onderkend door deze partijen. Ook AOPA, de NACA en de primaire gebruikers van EHLE uiten dezelfde signalen en wij zullen dan ook de handen ineenslaan om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

Lelystad Airport heeft inmiddels een aantal maatregelen genomen. Op vrijdag 6 december zal een nieuwe NOTAM worden uitgebracht met een aantal (voorlopige) wijzigingen.