De Verenigingsraad heeft op 21 november 2018 drie hoofddoelstellingen voor de KNVvL vastgesteld, die voor de komende jaren de koers van de vereniging bepalen. Met deze doelstellingen is voor iedereen duidelijk waar de KNVvL voor staat en heeft de vereniging ambities die alle leden van de KNVvL verbinden om samen aan de toekomst te werken. Het bestuur heeft in zijn Jaarplan 2019 uitgewerkt hoe het samen met de leden en de afdelingen deze doelen wil bereiken.

Dit zijn de drie hoofddoelstellingen:

  • Meer Ruimte voor Lichte Luchtvaart: behoud en uitbreiding van de mogelijkheden voor Lichte Luchtvaart in Nederland en voor Nederlandse beoefenaren ervan in het buitenland.
  • Dé Gekwalificeerde Organisatie voor Lichte Luchtvaart: alle belanghebbenden zijn straks overtuigd dat de KNVvL dé Gekwalificeerde Organisatie is voor Lichte Luchtvaart. Gekwalificeerd betekent dat de KNVvL voor alle Lichte Luchtvaart door de overheid erkende brevetten uitgeeft en de erkende organisatie is voor kwaliteitsborging voor examens, opleidingen en veiligheid.
  • Hét Expertisecentrum voor Lichte Luchtvaart: iedereen weet de KNVvL te vinden als belangrijkste organisatie met kennis en ervaring over en met Lichte Luchtvaart.

Onder Lichte Luchtvaart verstaan we alle afdelingen (vliegend en niet-vliegend), luchtvaart en luchtsporten die de KNVvL nu en in de toekomst verenigt. Het is ook een term die kleine (commerciële) luchtvaart, sportieve en recreatieve luchtvaart, algemene luchtvaart en general avation omvat. In internationaal verband blijft de KNVvL gebruikmaken van de term General Aviation voor het aanduiden van al onze activiteiten, omdat dit de meest gangbare term is.