Minister Harbers van I&W heeft op 16 oktober een brief gestuurd aan de Tweede Kamer inzake het programma Luchtruimherziening. De voortgangsrapportage van het programma is controversieel verklaard waardoor politieke besluitvorming hierover aan het nieuwe kabinet is.

Desondanks worden er wel enkele voorbereidende stappen genomen, waaronder het eerste ontwerp voor de nieuwe luchtruiminrichting, het zogenaamde schetsontwerp hoofdstructuur. Dit ontwerp zou naar verwachting begin 2024 gereed moeten zijn. Ook wordt onderzocht waar de vaste naderingsroutes voor Schiphol kunnen komen te liggen en zullen de zoekgebieden voor het ontwerpen van vaste naderingsroutes voor Rotterdam en Lelystad bekend worden. De verdere publicatie hiervan is voor het volgende kabinet.

Zodra het schetsontwerp en de ontwerpruimte zijn gepubliceerd start ook het participatieproces met de betrokken stakeholders, waaronder de KNVvL. Wij zullen worden betrokken bij de verdere uitwerking van de conceptroutes die naar verwachting vanaf 2025 gereed zijn.

In het programma staat tevens dat er naar de luchthavens hoger zal worden aangevlogen. Dit om geluid- en milieu redenen. Deze wijziging zal juridisch verankerd moeten worden in de Regeling luchtverkeersdienstverlening. Ook hiervoor zal per luchthaven een participatietraject worden gestart, in ieder geval pas na de realisatie van de hoofdstructuur. Wat de KNVvL betreft is dit een gemiste kans, immers, hoger vliegen kan nu ook al bij de bestaande routes.