Woensdag 9 september hadden wij een GA-overleg met onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het overleg ging over de voortgang van de Luchtruimherziening, de Integrale Aanpak Lagere Luchtruim en enkele andere specifieke GA-onderwerpen. Hieronder delen we de belangrijkste punten met jullie:

In de Luchtruimherziening wordt het doorklimmen van groothandelsverkeer vanaf Lelystad gerealiseerd, de hoofdstructuur van het Nederlandse luchtruim wordt aangepast en het traject van 2023 tot 2035 qua veiligheid en capaciteit wordt uitgewerkt. Dit zal allemaal voor de zomer van 2021 gebeuren. Hierbij wordt onder andere ingezet op meer vaste naderingsroutes voor Schiphol, met hogere aanvliegpunten. Dit zal tot minder overlast moeten leiden. Noord-Nederland, inclusief een groot deel van de Noordzee, wordt ingeruimd voor de F35. We hebben bij dit punt benadrukt dat de parachutespringlocaties Texel en Ameland hierbij gevrijwaard moeten blijven. Het militaire stuk luchtruim in Zuidoost-Nederland zal vrijkomen voor groothandelsverkeer. In de derde ontwerpsessie, gepland in september, zullen wij onze wensen en behoeften verder uitwerken en toelichten. Uitgangspunt blijft dat mogelijkheden voor luchtsporten behouden dienen te blijven.

Voor het lagere luchtruim hebben we nogmaals gemeld dat er beleidsmatig geen hoogte benoemd kan worden. Het Ministerie gaat vooralsnog uit van 6000 voet, maar het stellen van een grens is niet nodig en kan zelfs negatieve gevolgen hebben bij de luchtruimindeling. Veel zaken vallen overigens (denk aan drones, gebouwen, windmolens, Natura 2000 gebieden, etc) onder de 1000 voet. Los hiervan hebben wij de wens om het lagere luchtruim zo min mogelijk te versnipperen om meer eenduidigheid te creëren.

De belangrijke GA-onderwerpen voor ons op dit moment waren de invulling van de Luchtvaartnota rond de valschermspringgebieden, het normenkader ontheffing luchtwaardigheid (onder andere van toepassing voor paramoteurs) en het recente informatieblad van ILT wat introductievluchten bijna volledig beperkt. Over dit laatste hebben wij bezwaar aangetekend bij ILT. Het reguliere GA-overleg met DGLM zal deze onderwerpen ook bevatten, net als andere onderwerpen die in het jaarplan 2020-2021 staan.