Maandag 8 december vond de Luchtvaartdag plaats in het Amsterdome. Onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werd informatie gedeeld over de lopende projecten Luchtvaartnota 2020 - 2050 en Luchtruimherziening 2023. Uiteraard zijn dit zeer grote projecten, voor de langere termijn voor heel Nederland, waarbij dus zoveel als mogelijk alle partijen worden betrokken, geconsulteerd en geïnformeerd. Voor de Luchtvaartnota was al een participatietraject gestart met provinciale sessies.

Inbreng luchtsporten
Diverse (KNVvL) luchtsportclubs waren bij al die sessies aanwezig zodat hun inbreng zo veel als mogelijk gehoord werd. Op de dag van 8 december werden vele presentaties gegeven en workshops gehouden. De presentaties en het verslag kan je bekijken en/of downloaden via deze link. Er blijkt echter wel uit dat de stem van de luchtsporten maar klein is. Schiphol, milieu en bewonersbelangen voeren de boventoon.

Informatie over de projecten

Op www.luchtvaartindetoekomst.nl vind je informatie over beide projecten. Hier kun je terecht voor de resultaten uit het participatietraject van beide projecten, waaronder de analyse en de verslagen van de negen regionale Luchtvaartgesprekken.

Reageer!
Je kunt t/m 29 januari 2019 via www.luchtvaartindetoekomst.nl reageren op deze analyse. Hier kun je aangeven dat je graag wilt blijven parachutespringen, zweefvliegen, ballonvaren, of welke andere leuke luchtsport je ook beoefent. Doen dus!