De Raad van State deed op woensdag 16 september 2020 de uitspraak dat de bouw van 90 nieuwe windturbines, de meeste met een tiphoogte van 249 meter, doorgang mag vinden. Door de KNVvL, Zweefvliegclub Flevo en omwonenden was een lijst aan bezwaren ingediend. De Raad heeft in haar uitspraak vrijwel alle bezwaren ongegrond verklaard.

Aantasting vliegveiligheid

De KNVvL heeft betoogd dat de voorziene windturbines met een tiphoogte van 249 meter leiden tot onverantwoorde veiligheidsrisico’s voor de General Aviation, waaronder gemotoriseerd sportvliegen, zweefvliegen, ballonvaren, paramotorvliegen, scherm- en deltavliegen. Bij verminderd zicht of noodsituaties zoals een motorstoring kan dit gevaarlijke situaties opleveren voor vliegtuigen die zich binnen en buiten de CTR Lelystad bevinden. Zeker als de wolkenbasis lager dan 1.000 voet is, blijft er zeer weinig marge over boven de obstakels. Daarbij komt dat een risicoanalyse over de VFR-routes ontbreekt. Ook heeft de KNVvL gewezen op een kritische brief van de Luchtverkeersleiding Nederland en de Commandant der Luchtstrijdkrachten van 29 juni 2018 aan de Luchtverkeerscommissie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over het effect van windmolens op de minimum vlieghoogtes nabij luchthavens. Door de KNVvL is tevens betoogd dat uit de rapporten van To70 Aviation Consultants blijkt dat het windmolenplan risico's met zich meebrengt voor de luchtvaart en dat ook na het toepassen van mitigerende maatregelen er restrisico’s blijven bestaan.

Ondanks het bestaan van deze restrisico’s heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op 4 november 2019 een verklaring van geen bezwaar verleend. De Raad van State heeft in haar uitspraak de nationale energiedoelstelling en vliegveiligheid tegen elkaar afgewogen en is daarbij tot de conclusie gekomen dat de veiligheid voor vliegverkeer van en naar luchthaven Lelystad voldoende gewaarborgd is.

Einde zweefvliegveld ZC Flevo nabij

Het oordeel van de Raad betekent het einde voor het zweefvliegveld aan de Mosselweg in Biddinghuizen. In het goedgekeurde inpassingsplan blijft het voorlopig bestaan tot 1 januari 2022 en mogelijk iets langer. Dit is afhankelijk van wanneer de bouw van de windturbines begint. Voorzitter Joop Ramaekers van ZC Flevo verwacht in ieder geval dat er vanaf begin 2022 niet langer vanaf de Mosselweg gevlogen kan worden. Een nieuwe locatie is nog niet gevonden. Besprekingen om de vereniging naar een locatie in Nunspeet te verplaatsen zijn op niets uitgelopen. Het provinciebestuur opperde eerder om gebruik te gaan maken van het zweefvliegveld in Noordoostpolder, maar volgens Ramaekers is dat geen reële optie.

Het vliegveld van ZC Flevo nabij Biddinghuizen
Het vliegveld van ZC Flevo nabij Biddinghuizen

De zweefvliegclub gaat het probleem nu opnieuw voorleggen aan de provincie. Een definitief einde voor de club wordt door Ramaekers niet uitgesloten. ‘We vinden het heel zuur dat uitgerekend de schoonste vliegsport in de provincie de nek wordt omgedraaid.’ Luister meer via deze link naar Omroep Flevoland.

Volledige uitspraak

Lees hier de volledige uitspraak van de Raad van State.